3-е Саборнае Пасланне святога Апостала Іаана Багаслова

Раздзел 1

1. Ста́рац – узлю́бленаму Га́ію, якога я люблю́ ў íсціне.

2. Узлю́блены! малю́ся, каб ты меў добры по́спех і быў здаро́вы, як ма́е добры по́спех душа́ твая.

3. Бо я вельмі ўзра́даваўся, калі прыхо́дзілі браты́ і све́дчылі пра тваю ве́рнасць, як ты жыве́ш у íсціне.

4. Для мяне няма бо́льшай ра́дасці, як чуць, што дзеці мае́ жывуць у íсціне.

5. Узлю́блены! ты паво́дле ве́ры дзе́йнічаеш у тым, што ро́біш дзе́ля братоў і дзе́ля пры́шлых;

6. яны све́дчылі перад Царкво́ю пра тваю любоў; ты добра зро́біш, калі адпра́віш іх так, як трэба дзе́ля Бога,

7. бо яны дзе́ля імя́ Яго пайшлí, не ўзя́ўшы нічога ад язы́чнікаў.

8. Дык вось, мы павíнны прыма́ць такіх, каб стаць супрацо́ўнікамі ісціне.

9. Я пісаў Царкве; але Дыятрэ́ф, які лю́біць першынствава́ць у іх, не прыма́е нас.

10. Таму, калі я прыйду, то нагада́ю пра ўчы́нкі, якія ён робіць, га́ньбячы нас ліхíмі сло́вамі, і гэтага яму яшчэ ма́ла, дык ён і сам не прыма́е братоў, і жада́ючым забараня́е, і з Царквы выганя́е.

11. Узлю́блены! перайма́й не злое, а добрае. Хто ро́біць дабро, той ад Бога; а хто ро́біць зло, той не ба́чыў Бога.

12. Пра Дзімíтрыя засве́дчана ўсімі і самою íсцінаю; і мы таксама све́дчым, і вы ведаеце, што све́дчанне наша íсціннае.

13. Многае меў я напіса́ць; але не хачу піса́ць табе чарнíлам і пяро́м,

14. а спадзяю́ся неўзаба́ве ўба́чыць цябе і ву́сна пагавары́ць.

15. Мір табе. Віта́юць цябе сябры́; вітаа́й сяброў паіме́нна. Амíнь.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.