Лабараторыя царкоўнай гісторыі

Свяшчэннамучанік?Канстанцін, прасвітар?Шаркаўшчынскі

Свяшчэннамучанік?Канстанцін, прасвітар?ШаркаўшчынскіПамяць 16 / 29 красавіка і 21 мая / 3 чэрвеня

Продолжить чтение

Свяшчэннамучанік?Кіпрыян, прасвітар?Ятранскі

Кіпрыян?ЯтранскіПамяць 27 жніўня / 9 верасня Продолжить чтение

Собор новомучеников и исповедников земли Белорусской

Празднование Собора новомучеников и исповедников земли Белорусской установлено решением Святого Синода Белорусской Православной Церкви от 4 апреля 2011 года. Совершать празднование надлежит 15 / 28 октября при совпадении этой даты с воскресным днем или в ближайшее воскресенье после него.

Собор новомучеников и исповедников земли Минской, празднование которого с 1999 года совершалось 15/28 октября, включен в состав Собора новомучеников и исповедников Белорусских, который, таким образом, по мере прославления будет дополняться новомучениками и исповедниками всех епархий Белорусской Православной Церкви. Продолжить чтение

Святыя зямлі беларускай. Жыццеапісанні

Жыція беларускіх святых

Ніжэй можна пабачыць кнігу у фармаце pdf. Продолжить чтение

Прападобны Ляонцій, архім. Віленскі

Прападобны Ляонцій, архім. Віленскі7 кастрычніка

Архімандрыт Ляонцій — у міры Лонгін Фёдаравіч Карповіч — нарадзіўся ў Пінску каля 1580 года і паходзіў з сям'і пінскага пратапопа. Вучыўся будучы вызнаўца веры Хрыстовай, на думку даследчыкаў, у Астрогу альбо ў Вільні. У паэтычным творы «Лямант», прысвечаным памяці айца Ляонція, ёсць радкі, якія сведчаць пра цяжкія матэрыяльныя ўмовы яго навучання: «Он о нищих, убогих старанье мел, о вдовах, маючи и сам выхованье с жебранины ненъдзной» (ён выяўляў клопат пра жабракоў, убогіх, удоў, бо і сам быў выхаваны з дапамогай мізэрнай міласціны). Лонгін Карповіч валодаў глыбокімі ведамі ў багаслоўі, дыялектыцы, логіцы, рыторыцы, ведаў некалькі моў і пры гэтым вызначаўся змірэннай набожнасцю і руплівасцю да веры Праваслаўнай. Архімандрыт Кіева-Пячэрскага манастыра Захарыя (Капысценскі) у сваёй «Палінодыі», напісанай у 1621 годзе, так характарызуе яго: «Блажэнны Ляонцій Карповіч, архімандрыт Віленскі, муж боганатхнёны, ў мове грэчаскай і лацінскай глыбока дасканалы, абаронца ісціннай веры».
Продолжить чтение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10