Жыція беларускіх святых

Прападобны Генадзій Магілёўскі, цудатворац
Святая блажэнная Валянціна Мінская
Свяціцель Лаўрэнцій, пустэльнік Пячэрскі, епіскап Тураўскі
Свяціцель Сімяон, епіскап Полацкі
Свяціцель Георгій, архіепіскап Магілёўскі і Беларускі
Свяшчэннамучанік Іаан (Пашын), епіскап Рыльскі
Дабраверны вялікі князь Расціслаў Смаленскі
Святая праведная Сафія, княгіня Слуцкая
Святы Уладзімір, Віцебскі вызнаўца
Свяціцель Гаўрыіл, архіепіскап Магілеўскі, Віцебскі, Разанскі
Святыя мучанiкі Вiленскiя Антонiй, Іаан i Яўстафiй
Свяшчэннамучанік Канстанцін, прасвітар Шаркаўшчынскі
Мучанік-дзіцятка Гаўрыіл Беластоцкі
Свяціцель Кірыл, епіскап Тураўскі
Свяшчэннамучанiк Макарый, мітрапаліт Кіеўскі
Прападобнамучанік Макарый, ігумен Пінскі
Святы праведны Іаан Кармянскі
Свяшчэннамучанік Кіпрыян, прасвітар Ятранскі
Прападобны Ляонцій, архім. Віленскі
Прападобная Еўфрасіння, ігумення Полацкая
Свяціцель Дзіянісій, епіскап Полацкі
Дабраверны князь Барыс Тураўскі
Свяціцель Міна, епіскап Полацкі
Свяшчэннамучанік Мітрафан, епіскап Гомельскі, Мінскі, архіепіскап Астраханскі
Прападобны Марцін, затворнік Тураўскі
Святая праведная дзева Юліянія Альшанская
Прападобнамучанік Афанасій, ігумен Брэсцкі
Прападобная Манефа Гомельская
Прападобны Фёдар Астрожскі
Прападобнамучанік Серафім, архімандрыт Жыровіцкі
Свяшчэннамучанік Мікалай, прасвітар Віцебскі
Свяшчэннамучанік Іаан (Помер), епіскап Слуцкі, архіепіскап Рыжскі і Латвійскі
Прападобная Харыціна, князёўна Літоўская
Свяшчэннамучанік архідыякан Нікіфар Кантакузін
Свяшчэннамучанік Аляксій, прасвітар Лельчыцкі
Сабор навамучанікаў і вызнаўцаў зямлі Беларускай
Дабраверная Еўпраксія Пскоўская
Свяшчэннамучанік Паўлін, архіепіскап Магілёўскі
Прападобны Елісей Лаўрышаўскі
Свяшчэннамучанік Іаасаф, епіскап Магілёўскі

Апошнія дапаўненні ў раздел:

Святыя мучанiкі Вiленскiя Антонiй, Іаан i Яўстафiй

Віленскія мучанікіПамяць 27 красавіка і 26 ліпеня

 

Падзеі, звязаныя з жыццём і пакутніцкім спачынам святых мучанікаў Антонія, Іаана і Яўстафія, адбыліся ў Вільні ў XIV стагоддзі пры вялікім князю Альгерду (1296—1377). Жыціе не паведамляе звестак пра паходжанне, выхаванне і гады ранняй маладосці святых братоў. Але можна выказаць здагадку, што паходзілі яны з баяраў — ваенна-служылых людзей, якія ў Вялікім княстве Літоўскім належалі да вышэйшага стану. Жыціе апавядае, што да святога хрышчэння родныя браты Антоній і Іаан служылі пры двары князя Альгерда, насілі славянскія імёны Няжыла і Кумец і былі язычнікамі-вогнепаклоннікамі. Абодва браты звярнуліся да веры праз зносіны з прасвітарам Нестарам, духаўніком жонкі Альгерда — княгіні Марыі. Пасля хрышчэння старэйшы брат Кумец прыняў хрысціянскае імя Іаан, а Няжыла — імя Антоній. Продолжить чтение

Свяціцель Гаўрыіл, архіепіскап Магілеўскі, Віцебскі, Разанскі

Памяць 20 красавіка

 

Нарадзіўся будучы свяціцель 17 красавіка 1785 года ў сяле Гарадковічы Разанскай губерні ў сям’і панамара, пазней свяшчэнніка гэтага сяла. У дзяцінстве хлопчык не адрозніваўся моцным здароўем і часта хварэў. Аднак ён меў цвёрдую волю і характар, якія спалучаліся з дабратой, міласэрнасцю, працавітасцю і тонкай назіральнасцю. Продолжить чтение

Святы Уладзімір, Віцебскі вызнаўца

Святы Уладзімір, Віцебскі вызнаўцаПамяць 8 красавіка

 

Святы вызнаўца Уладзімір Елянеўскі нарадзіўся ў 1874 годзе ў сям’і протаіерэя на Віцебшчыне. Пасля заканчэння Віцебскай духоўнай семінарыі, некаторы час працаваў у духоўным ведамстве. У 1904 годзе закончыў юрыдычны факультэт Імператарскага Юр’еўскага універсітэта (сучасны Тарту, Эстонія). Працаваў судовым следчым Віцебскага акружнога суда. Адначасова актыўна удзельнічаў у жыцці Царквы, пакладаючы свае прафесійныя веды на карысць Праваслаўя. В 1918 годзе быў абраны ад міранаў у склад Епархіяльнага савета Полацка-Віцебскай епархіі. У час канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў Уладзімір Елянеўскі адкрыта выступаў супраць рабавання цэркваў багаборчай уладай. У 1922 годзе яго арыштавалі і прысудзілі да пазбаўлення волі са строгай ізаляцыяй на адзін год і наступнай забаронай працаваць следчым на працягу трох гадоў. У камеры яго памясцілі разам з нядаўнімі падследчымі па крымінальных справах, што толькі павялічыла яго пакуты.

Продолжить чтение

Святая праведная Сафія, княгіня Слуцкая

Святая праведная Сафія, княгіня СлуцкаяПамяць 1 красавіка

Праведная Сафія была апошняй прадстаўніцай праваслаўнага роду князёў Слуцкіх і Капыльскіх, нашчадкаў вялікага літоўскага князя Альгерда. Родапачынальнікам князёў Алелькавічаў-Слуцкіх быў унук князя Альгерда Аляксандр, або Алелька Уладзіміравіч. Князі з роду Алелькавічаў займалі Кіеўскі, Капыльскі, Слуцкі пасады. Праведная Сафія нарадзілася 1 мая 1585 года. У тым самым годзе памерла яе маці, а праз год пахавалі і бацьку, князя Юрыя Юр’евіча Алельку. Апекунамі сіраты і распарадчыкамі маёмасці, згодна з загадам караля, сталі родзічы: спачатку жмудскі стараста Юрый Хадкевіч, а пасля яго смерці віленскі кашталян і брэсцкі стараста Іеранім Хадкевіч. З князямі Радзівіламі, якім запазычылі значныя сумы, апекуны заключылі пісьмовае пагадненне, згодна з якім князёўна, дасягнуўшы паўналецця, павінна стаць жонкаю Януша Радзівіла, князя Нясвіжскага. Продолжить чтение

Дабраверны вялікі князь Расціслаў Смаленскі

Дабраверны вялікі князь Расціслаў СмаленскіПамяць 27 сакавіка

Святы князь Расціслаў (у хрышчэнні Міхаіл) — адзін з відных дзяржаўных і царкоўных дзеячаў сярэдзіны ХII стагоддзя. Князь Смаленскі, вялікі князь Кіеўскі, ён яшчэ пры жыцці заслужыў аўтарытэт і павагу сярод народа, а за асаблівую багалюбнасць яго празвалі Набожным. У гісторыю князь увайшоў як дзяржаўны муж, заснавальнік самастойнага Смаленскага княства і дынастыі смаленскіх князёў, а таксама як міратворац, апякун і будаўнік храмаў і манастыроў. Паходзіў ён з сям’і вялікага князя Кіеўскага, святога Мсціслава Вялікага (†1132; памяць 15 / 28 красавіка), братам яго быў святы князь Усевалад (Гаўрыіл) (†1138; памяць 11 / 24 лютага, 22 красавіка / 5 мая і 27 лістапада / 10 снежня). Продолжить чтение

1 2 3 4 5 6 7 8 9