Лабараторыя царкоўнай гісторыі

Святая праведная Сафія, княгіня Слуцкая

Святая праведная Сафія, княгіня СлуцкаяПамяць 1 красавіка

Праведная Сафія была апошняй прадстаўніцай праваслаўнага роду князёў Слуцкіх і Капыльскіх, нашчадкаў вялікага літоўскага князя Альгерда. Родапачынальнікам князёў Алелькавічаў-Слуцкіх быў унук князя Альгерда Аляксандр, або Алелька Уладзіміравіч. Князі з роду Алелькавічаў займалі Кіеўскі, Капыльскі, Слуцкі пасады. Праведная Сафія нарадзілася 1 мая 1585 года. У тым самым годзе памерла яе маці, а праз год пахавалі і бацьку, князя Юрыя Юр’евіча Алельку. Апекунамі сіраты і распарадчыкамі маёмасці, згодна з загадам караля, сталі родзічы: спачатку жмудскі стараста Юрый Хадкевіч, а пасля яго смерці віленскі кашталян і брэсцкі стараста Іеранім Хадкевіч. З князямі Радзівіламі, якім запазычылі значныя сумы, апекуны заключылі пісьмовае пагадненне, згодна з якім князёўна, дасягнуўшы паўналецця, павінна стаць жонкаю Януша Радзівіла, князя Нясвіжскага. Продолжить чтение

Дабраверны вялікі князь Расціслаў Смаленскі

Дабраверны вялікі князь Расціслаў СмаленскіПамяць 27 сакавіка

Святы князь Расціслаў (у хрышчэнні Міхаіл) — адзін з відных дзяржаўных і царкоўных дзеячаў сярэдзіны ХII стагоддзя. Князь Смаленскі, вялікі князь Кіеўскі, ён яшчэ пры жыцці заслужыў аўтарытэт і павагу сярод народа, а за асаблівую багалюбнасць яго празвалі Набожным. У гісторыю князь увайшоў як дзяржаўны муж, заснавальнік самастойнага Смаленскага княства і дынастыі смаленскіх князёў, а таксама як міратворац, апякун і будаўнік храмаў і манастыроў. Паходзіў ён з сям’і вялікага князя Кіеўскага, святога Мсціслава Вялікага (†1132; памяць 15 / 28 красавіка), братам яго быў святы князь Усевалад (Гаўрыіл) (†1138; памяць 11 / 24 лютага, 22 красавіка / 5 мая і 27 лістапада / 10 снежня). Продолжить чтение

Свяшчэннамучанік Іаан (Пашын), епіскап Рыльскі

Свяшчэннамучанік Іаан РыльскіПамяць 11 сакавіка

Свяшчэннамучанік Іаан нарадзіўся 8 мая 1881 года ў старажытным мястэчку Петрыкаў Мазырскага павета ў сям’і свяшчэнніка Дзімітрыя Пашына. Дзед па лініі маці, протаіерэй Васілій Завітневіч, служыў настаяцелем Скрыгалаўскай царквы таго ж Мазырскага павета. У Скрыгалаве, пад апекай дзеда, выхоўваўся малалетні Іаан пасля заўчаснай смерці бацькі.
Іаан скончыў у 1901 годзе Мінскую духоўную семінарыю, пасля чаго быў пасвячоны ў прасвітара і прызначаны другім свяшчэннікам ў Пакроўскую царкву сяла Князь-Возера Мазырскага павета (цяпер в. Чырвонае Возера Салігорскага р-на Мінскай вобл.). Згодна з прашэннем, з 1903 года служыў у сяле Скрыгалава, змяніўшы на пасадзе настаяцеля свайго дзеда.

Продолжить чтение

Свяціцель Георгій, архіепіскап Магілёўскі і Беларускі

Свяціцель Георгій, архіепіскап Магілёўскі і БеларускіПамяць 26 лютага і 6 жніўня

 

Архіепіскап Георгій паходзіў са старажытнага набожнага роду ўкраінскіх дваран. Нарадзіўся ў горадзе Нежыне на Чарнігаўшчыне 20 лістапада (3 снежня) 1717 года і ў хрышчэнні быў названы Грыгорыем. Ва ўзросце 11 гадоў будучы свяціцель паступіў у знакамітую Кіева-Магілянскую акадэмію, поўны курс якой скончыў «з асабліваю пахвалою». Ён валодаў выключнымі здольнасцямі і нястомнай працаздольнасцю, паказваў выдатныя здольнасці ў багаслоўі і філасофіі, дасканала валодаў лацінскай, польскай, грэчаскай, старажытнаяўрэйскай і нямецкай мовамі. У 27 гадоў малады вучоны прымае рашэнне прыняць манашаскае званне. Продолжить чтение

Свяціцель Сімяон, епіскап Полацкі

Свяціцель Сімяон, епіскап ПолацкіПамяць 16 лютага
 

Свяціцель Сімяон — сёмы з вядомых нам полацкіх епіскапаў. Дакладная дата нараджэння, як і многія іншыя даты з жыцця гэтага ўгодніка Божага, нам невядомы. Верагодна, што нарадзіўся ён у горадзе Полацку ў 20-я гады XIII стагоддзя. Ранні перыяд жыцця, дзяцінства і юнацтва, на жаль, таксама схаваны ад нас за смугой сівой даўніны. Продолжить чтение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10