Беларускі праваслаўны каляндар

Другi Спас (Яблычны), 19 жнiўня

Самы пашыраны i вядомы ў народзе Спас. Лiчыцца, што да яго нельга есцi яблыкаў, бо яны не паспелi. На Яблычны Спас iх, а таксама iншую садавiну асвячаюць у царкве. Гэты звычай замацаваўся якраз у дзень 19 жнiўня на свята Праабражэння Спасіцеля нашага Iiсуса Хрыста. У царкву прыносяць плады для благаславення ў знак падзякi за атрыманне гэтых пладоў для харчавання чалавека. Святы Iаан Златавуст вучыць: “Земляроб атрымлiвае плады ад зямлi не столькi за сваю працу i руплiвасць, колькi па мiласэрнасцi Бога”. Продолжить чтение

Першы Спас (Макавей), 14 жнiўня

У гэты дзень адбываецца ўшанаванне Жыватворнага Крыжа, Усямiласцiвага Спасіцеля i Прасвятой Багародзiцы. У цэрквах праводзяцца адпаведныя службы і малое водаасвячэнне. З гэтага дня пачынаецца Успенскі пост. Царква ў гэты дзень услаўляе подзвiг сямi святых мучанiкаў Макавеяў, “мужных i вялiкiх духам”.

Спас таксама свята земляробчага календара, прымеркаванае да часу выспявання садавiны, гароднiны (“Спас — усяму час”). Гэта мяжа памiж летнiм i асеннiм цыкламi работ. Спасаў усяго тры. Першы Спас яшчэ завецца ў народзе Макавей. Продолжить чтение

Праабражэнне Госпада Бога i Спасіцеля нашага Iiсуса Хрыста, 19 жнiўня

Праабражэнне Госпада Бога i Спасіцеля нашага Iiсуса Хрыста, 19 жнiўняСвята Праабражэння Гасподняга звязана з наступнай евангельскай падзеяй. Незадоўга да Сваiх пакут Iiсус Хрыстос узяў трох найблiжэйшых вучняў — Пятра, Iакава i Iаана — i ўзышоў з iмi памалiцца на высокую Фаворскую гару. Зрабiў Ён гэта дзеля таго, каб паказаць iм Сваю Божую славу i падтрымаць у iх веру для таго, каб, убачыўшы Яго пакуты, яны не ўсумніліся. Пакуль Збавiцель малiўся, вучнi, стамiўшыся, засыналi. Калi ж яны прачнулiся, то ўбачылi Хрыста ў велiчы i славе: твар Яго ззяў, як сонца, i нават вопратка стала белая i зiхатлiвая. У гэты час явiлiся да Яго два прарокi, Маiсей i Iлiя, i гутарылi з Iм пра пакуты i смерць, якiя Яму належала перацярпець у Iерусалiме. Раптам светлае воблака агарнула вучняў, i яны пачулi голас Бога Айца: “Гэта Сын Мой Узлюблены, Якога Я ўпадабаў. Яго слухайце!” (Мф. 17, 5). Продолжить чтение

Благавешчанне Прасвятой Багародзiцы, 7 красавiка

Благавешчанне Прасвятой Багародзiцы, 7 красавiкаСвята Благавешчання адзначаецца роўна за 9 месяцаў перад Калядамi (Ражджаством Хрыстовым). Пасланы ад Бога ў горад Назарэт Архангел Гаўрыiл з’явiўся ў дом праведных Iосiфа i Дзевы Марыi i звярнуўся да Яе са словамi: “Радуйся, Благадатная! Гасподзь з Табою! Благаславёная Ты сярод жанчын”. Ад гэтых слоў Марыя засаромелася i падумала: ”Што ж гэта за вiтанне?” Ангел жа казаў далей: “Не бойся, Марыя, бо Ты знайшла благадаць у Бога. I вось… народзiш Сына, i назавеш Яго iмем Iiсус. Ён будзе вялікі, i Сынам Усявышняга будзе названы… і Царству Яго не будзе канца”. Продолжить чтение

Дзяды (Зiмовыя, Масленыя, Стрэчанскiя), (дата рухомая)

Днi памiнання нябожчыкаў, спачылых продкаў (Дзяды) адзначаюцца некалькi разоў на год у залежнасцi ад мясцовай традыцыi: на Радаўнiцу, напярэдаднi Сёмухi, перад Змiтравым днём i г.д. На Дзяды рыхтуюць памiнальны стол з няпарнаю колькасцю абрадных страў. Акрамя абавязковай куццi, гатуюць клёцкi, грыбы, блiны, яечню, мяса, узвар i iншыя стравы. У гэты дзень наведваюць могiлкi, парадкуюць магiлы, iдуць у царкву, моляцца. Продолжить чтение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 41