Часопіс «Праваслаўе» № 11 (2002 год)

Часопіс «Праваслаўе» № 11 (2002 год)

З М Е С Т
№ 11 2002

БАГАСЛОЎЕ
Духоўны айцец у праваслаўнай традыцыі. Епіскап Дыяклійскі Каліст

РЭЛІГІЙНАЯ ДУМКА
Эклезіялогія Брэсцкай уніі 1596 года. Іерэй Аляксей Хацееў

ЦАРКОЎНАЯ ГІСТОРЫЯ
Пакліканы з небыцця. Л. Ляўшун
Дарога Плакіда Янкоўскага да Праваслаўя. А. Кэмпфі
Духоўная спадчына В. Багдановіча і сучаснасць. Ю. Лабынцаў, Л. Шчавінская

ДУХОЎНАЯ СПАДЧЫНА
Жыційны ідэал у «Жыціі Еўфрасінні Полацкай» і «Жыціі Савы Сербскага».
І. Дабравольская
Сімяон Полацкі і культура ўсходнеславянскага барока. У. Ігнатаў

ХРЫСЦІЯНСКАЯ ЭТЫКА
Хрысціянскі ідэал сям’і. Ю. Грамыка

ЦАРКОЎНАЕ МАСТАЦТВА
Космас — Царква. Полюсы ў Віцебску і Гродне. Г. Лаўрэцкі
Генезіс і эвалюцыя пеўчага стылю ў беларускім праваслаўным
музычным мастацтве. Ларыса Густова

ПРЫХОДСКАЕ ЖЫЦЦЁ
Гальшанскай Свята-Георгіеўскай царкве — 100 гадоў. Іерэй Андрэй Леўчанка

ПЕРАКЛАДЫ
Акафіст Святым Пакутам Хрыстовым

НАРОДНАЯ СПАДЧЫНА
Пабожныя звычаі праваслаўных хрысціян Мінскай епархіі. Архім. Мікалай

РЭЦЭНЗІІ
«Уніязнаўства» — ад навукі, веры ці палітыкі? Іван Чарота

МАСТАЦКАЕ СЛОВА
Ніхто, як Бог. Плакід Янкоўскі

БІБЛІЯГРАФІЯ
Бібліяграфічны паказчык твораў і літаратуры пра жыццё і дзейнасць архімандрыта Лявонція (Карповіча) за 1615—2001 гады
Беларускаму Праваслаўнаму Брацтву — 10 гадоў

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.