Свяшчэннамучаніку Канстанціну, прасвітару Шаркаўшчынскаму

(16 / 29 красавіка і 21 мая / 3 чэрвеня)

Трапар свяшчэннамучаніку Канстанціну Шаркаўшчынскаму, глас 8

Верою и благочестием измла́да воспита́н, / добрый пастырь яви́ся пору́ченному ста́ду, / во иере́ех мученик Твой, Господи, Константин,/ храм и приход непорочны в руце́ Твое́й положи́:/ ихже спаса́й всегда в мире, / молитвами Богородицы, Едине Человеколюбче.

У веры і набожнасці з юнацтва вы́хаваны, / добрым пастырам стаў дару́чанаму ста́тку, / у са́не іерэ́йскім мучанік Твой, Госпадзі, Канстанцін, / храм і прыход беззаганнымі ў руцэ́ Тваёй захава́ў: / іх жа спаса́й заўсёды ў мíры, / па малітвах Багародзіцы, Адзіны Чалавекалю́бны.
 

Кандак свяшчэннамучаніку Канстанціну Шаркаўшчынскаму, глас 6

Блаже́н путь, имже ше́cтвовал еси, отче Константине, / званию своему достойно служение совершая, / от безбожных поруга́ние и смерть прия́л еси, / мученическим венце́м украси́вся / и цельбоно́сными моща́ми освятив землю По́лотскую, / за град и лю́ди хода́тай ве́рен пребываеши; / молися Богу о всех почитающих тя.

Блажэ́нны шлях, якім ішоў ты, ойча Канстанціне, / званню свайму дастойна служэнне здзяйсня́ючы,/ ад бязбожнікаў паку́ты і смерць прыня́ў ты,/ мучаніцкім вянцом упрыго́жыўся / і гаючано́снымі мо́шчамі асвяціў зямлю́ По́лацкую, / за горад і людзей хада́йнікам ве́рным з’яўляешся; / маліся Богу за ўсіх, хто ўшаноўвае цябе.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.