Праведнай Юліяніі, князёўне Альшанскай (19 ліпеня)

(19 ліпеня)

Трапар праведнай Юліяніі, князёўне Альшанскай, глас 8

Я́ко непоро́чная неве́ста Нетле́ннаго Жениха́ Христа́, пра́ведная де́во Иулиани́е,/ с све́тлою свеще́ю до́брых дел вошла́ еси́ в черто́г Его́ Небе́сный / и та́мо со святы́ми блаже́нства ве́чнаго наслажда́ешися./ Те́мже моли́, Его́же возлюби́ла еси́ и Ему́же де́вство твое́ обручи́ла еси́, спасти́ ду́ши на́ша.

Як беззаганная нявеста Нятленнага Жаніха Хрыста, праведная дзева Юліянія,/ са светлаю свечкаю добрых спраў увайшла ты ў хорам Яго Нябесны/ і там са святымі блажэнствам вечным цешышся./ Таму малі Таго, Якога ўзлюбіла ты і Якому дзявоцтва сваё заручыла ты, каб Ён спас ду́шы нашы.

 

Кандак праведнай Юліяніі, князёўне Альшанскай, глас 8

Храм Бо́жий одушевле́нный, де́вственною чистото́ю благоукра́шенный,/ ве́мы тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е,/ те́мже, с любо́вию пра́зднующе святы́х твои́х моще́й обре́тение,/ мо́лим тя, изве́стная жела́ний на́ших хода́таице:/ принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко Го́споду / и от вся́ких бед свобожда́й нас предста́тельством твои́м у Престо́ла Всевы́шняго,/ да зове́м ти: ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

Як храм Божы адушаўлёны, дзявочай чысцінёю добраўпрыгожаны, / ведаем цябе, святая і праведная дзева, князёўна Юліянія, / таму, з любоўю святкуючы святых тваіх мошчаў адно́йдзенне, / молімся табе, за жаданні нашы надзейная хадайніца: / прынясі за нас малітвы твае да Госпада / і ад усялякіх бед вызваляй нас заступніцтвам тваім перад прастолам Усявышняга, / каб мы ўсклікалі да цябе: радуйся, дзева святая Юліянія, нявеста Хрыстова прыгожая.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.