Прападобнамучаніку Афанасію Брэсцкаму (2 жніўня)

(2 жніўня)

Трапар прападобнамучаніку Афанасію Брэсцкаму, глас 2

Блаже́н еси́, о́тче наш Афана́сие,/ я́ко ве́рно пожи́л еси́, стоя́ бо́дренно за святу́ю Правосла́вную ве́ру,/ со умиле́нием при́сно поя́ неседа́льное Пречи́стей,/ запове́дуя никому́же наруша́ти Правосла́вныя ве́ры святы́я,/ пострада́в за свиде́тельство и́стины да́же до сме́рти./ Мы же, чту́ще святы́ню твою́, со дерзнове́нием взыва́ем ти:/ о́тче наш, преподобному́чениче Афана́сие, похвало́ и украше́ние на́ше.

Блажэнны ты, ойча наш Афанасіе,/ бо верна жыў ты, стоячы пільна за святую праваслаўную веру,/ у замілаванні заўсёды спяваючы несядальнае Прачыстай,/ запаведуючы, каб ніхто не парушаў Праваслаўную веру святую,/ і пацярпеў ты за сведчанне ісціны нават да смерці./ І мы, ушаноўваючы святыню тваю, з адвагаю ўсклікаем да цябе:/ ойча наш, прападобнамучанік Афанасіе, пахвала і ўкраса наша.

 

Кандак прападобнамучаніку Афанасію Брэсцкаму, глас 2

Яко по́стника благоче́стна и иску́сна,/ и стра­да́льца произволе́нием че́стна,/ и пусты́ни жи́теля сообразна,/ в песнех достойно хвалим Афанасия приснохва́льнаго,/ той бо змия попра́л есть.

Як посніка благачэснага і дастойнага / і дабравольнага пакутніка пачэснага, / і на жыхара пустэльні падобнага / у песнях дастойна хвалім Афанасія заўжды ўсхваляемага,/ бо ён змея патаптаў.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.