Прападобнамучаніку Афанасію Брэсцкаму (2 жніўня)

(2 жніўня)

Трапар прападобнамучаніку Афанасію Брэсцкаму, глас 2

Блаже?н еси?, о?тче наш Афана?сие,/ я?ко ве?рно пожи?л еси?, стоя? бо?дренно за святу?ю Правосла?вную ве?ру,/ со умиле?нием при?сно поя? неседа?льное Пречи?стей,/ запове?дуя никому?же наруша?ти Правосла?вныя ве?ры святы?я,/ пострада?в за свиде?тельство и?стины да?же до сме?рти./ Мы же, чту?ще святы?ню твою?, со дерзнове?нием взыва?ем ти:/ о?тче наш, преподобному?чениче Афана?сие, похвало? и украше?ние на?ше.

Блажэнны ты, ойча наш Афанасіе,/ бо верна жыў ты, стоячы пільна за святую праваслаўную веру,/ у замілаванні заўсёды спяваючы несядальнае Прачыстай,/ запаведуючы, каб ніхто не парушаў Праваслаўную веру святую,/ і пацярпеў ты за сведчанне ісціны нават да смерці./ І мы, ушаноўваючы святыню тваю, з адвагаю ўсклікаем да цябе:/ ойча наш, прападобнамучанік Афанасіе, пахвала і ўкраса наша.

 

Кандак прападобнамучаніку Афанасію Брэсцкаму, глас 2

Яко по?стника благоче?стна и иску?сна,/ и стра­да?льца произволе?нием че?стна,/ и пусты?ни жи?теля сообразна,/ в песнех достойно хвалим Афанасия приснохва?льнаго,/ той бо змия попра?л есть.

Як посніка благачэснага і дастойнага / і дабравольнага пакутніка пачэснага, / і на жыхара пустэльні падобнага / у песнях дастойна хвалім Афанасія заўжды ўсхваляемага,/ бо ён змея патаптаў.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.