Свяціцелю Георгію Магілёўскаму (6 жніўня)

(6 жніўня)

Трапар свяціцелю Георгію Магілёўскаму, глас 4

Приспе? день светлаго торжества?,/ град Могилев радуется,/ и с ним вси лю?дие православнии ликовству?ют / пе?ньми и пе?сньми духовными:/ днесь бо свяще?нное торжество в прославле?нии святи?теля и чудотво?рца Георгия,/ я?коже солнце незаходимое возсия? светоза?рными луча?ми,/ разгоня?я тьму искуше?ний и бед/ от вопию?щих верно:/ спасай нас, я?ко предста?тель наш, великий Гео?ргие.

Настаў дзень светлай урачы?стасці,/ горад Магілёў радуецца,/ і з ім усе людзі праваслаўныя спява?юць / спевы і песні духоўныя;/ бо сёння святая ўрачы?стасць праслаўлення свяціцеля і цудатворца Георгія,/ які, падобна сонцу незгаса?льнаму заззяў святлаза?рнымі промнямі,/ разганяючы цемру спаку?саў і бед / ад тых, хто ўсклікае з вераю:/ ратуй нас, бо ты засту?пнік наш, вялікі Георгіе.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.