Прападобнай Манефе Гомельскай (11 жніўня)

(11 жніўня)

Трапар прападобнай Манефе Гомельскай, глас 4

Весели?ся земле Го?мельская, / се, бо Господь яви дивную подвижницу, / во тьме греховней яко солнце возсия?вшую, / и в иночестем чине Евангелие людем возвеща?вшую. / И ныне же нетле?нным телесе?м с нами пребывая,/ спасай нас молитвами твоими, // Манефо, мати преподобная.

Радуйся, зямля Гомельская, / бо вось, Гасподзь явíў цудоўную падзвíжніцу, / якая ў цемры грахоўнай нíбы сонца заззя?ла, / і ў чы?не мана?шаскім Ева?нгелле лю?дзям абвяшча?ла. / І цяпер нятле?нным це?лам з намі застаючы?ся, / ратуй нас малітвамі тваімі, // Манефа, маці прападобная.

 

Кандак прападобнай Манефе Гомельскай, глас 6

Из  млада претерпе?ла еси? страда?ния теле?сныя, / приве?дшия тя дивно ко Христу. / И в чине Ангельстем Господеви послужи?ла еси, Манефо сла?вная, / просвеща?я люди во мраке неверия седя?щия. / Умоляла еси Господа дарова?ти страждущим исцеления. // И ныне моли Христа Бога спасти?ся душа?м нашим.

З  маленства цярпела ты пакуты цялесныя, / якія цудоўным чынам да Хрыста прывялі цябе. / І ў чыне Ангельскім Госпаду паслужыла ты, Манефа слаўная, / прасвятляючы людзей, што сядзяць у цемры нявер‘я./ Малілася ты Госпаду даць ацаленне пакутуючым. // І цяпер малі Хрыста Бога спасці душы нашы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.