Прападобнай Манефе Гомельскай (11 жніўня)

(11 жніўня)

Трапар прападобнай Манефе Гомельскай, глас 4

Весели́ся земле Го́мельская, / се, бо Господь яви дивную подвижницу, / во тьме греховней яко солнце возсия́вшую, / и в иночестем чине Евангелие людем возвеща́вшую. / И ныне же нетле́нным телесе́м с нами пребывая,/ спасай нас молитвами твоими, // Манефо, мати преподобная.

Радуйся, зямля Гомельская, / бо вось, Гасподзь явíў цудоўную падзвíжніцу, / якая ў цемры грахоўнай нíбы сонца заззя́ла, / і ў чы́не мана́шаскім Ева́нгелле лю́дзям абвяшча́ла. / І цяпер нятле́нным це́лам з намі застаючы́ся, / ратуй нас малітвамі тваімі, // Манефа, маці прападобная.

 

Кандак прападобнай Манефе Гомельскай, глас 6

Из  млада претерпе́ла еси́ страда́ния теле́сныя, / приве́дшия тя дивно ко Христу. / И в чине Ангельстем Господеви послужи́ла еси, Манефо сла́вная, / просвеща́я люди во мраке неверия седя́щия. / Умоляла еси Господа дарова́ти страждущим исцеления. // И ныне моли Христа Бога спасти́ся душа́м нашим.

З  маленства цярпела ты пакуты цялесныя, / якія цудоўным чынам да Хрыста прывялі цябе. / І ў чыне Ангельскім Госпаду паслужыла ты, Манефа слаўная, / прасвятляючы людзей, што сядзяць у цемры нявер‘я./ Малілася ты Госпаду даць ацаленне пакутуючым. // І цяпер малі Хрыста Бога спасці душы нашы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.