Прападобнаму Фёдару Астрожскаму (24 жніўня)

(24 жніўня)

Трапар прападобнаму Фёдару Астрожскаму, глас 4

Кня́жеских дароноше́ний и всего́ су́етствия мирска́го спе́шне отве́ргся,/ Бо́жиих же дарова́ний, прему́дре Фео́доре, преи́скренне сподо́битися жела́я,/ прия́л еси́ и́ноческий о́браз / и, в нем смире́нным послуша́нием / и безмо́лвным житие́м Царю́ Небе́сному благоугожда́я,/ получи́л еси́ от Него́ безсме́ртныя да́ры,// и́хже и нам, чту́щим тя, получи́ти моли́ся.

Ад княжаскіх дарапрынашэнняў і ўсёй мітусні мірской спешна адмовіўшыся,/ да Божых дароў, прамудры Фёдар, шчыра далучыцца жадаючы, / прыня́ў ты манашаскі чын,/ і ў ім пакорлівай паслух­мянасцю / і маўклівым жыццём Цару нябеснаму дагаджаючы,/ атрымаў ад Яго несмяротныя дары́, // маліся, каб і мы, што ўшаноўваем цябе, атрымалі іх.

 

Кандак прападобнаму Фёдару Астрожскаму, глас 1

Красоты́ ри́зныя возгнуша́вшагося / и бога́тства тле́ннаго со благодаре́нием отве́ргшагося,/ в ри́зу же безстра́стия обле́кшагося / и бога́тому в щедро́тах Христу́ возсле́довавшаго,/ прииди́те, ве́рнии, восхва́лим Фео́дора достосла́вна,// я́ко моля́щася непреста́нно о душа́х на́ших.

Фёдара, славы дастойнага,/ які прыгожымі ўбраннямі пагарджа́ючы,/ ад багацця тленнага з удзячнасцю адмовіўся,/ і ва ўбранне бясстра́снасці апра­нуўшыся,/ за Хрыстом, багатым на шчодрасці паследаваў,/ прыйдзіце, верныя, усхва́лім,/ бо ён няспынна моліцца // за нашы душы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.