Прападобнаму Фёдару Астрожскаму (24 жніўня)

(24 жніўня)

Трапар прападобнаму Фёдару Астрожскаму, глас 4

Кня?жеских дароноше?ний и всего? су?етствия мирска?го спе?шне отве?ргся,/ Бо?жиих же дарова?ний, прему?дре Фео?доре, преи?скренне сподо?битися жела?я,/ прия?л еси? и?ноческий о?браз / и, в нем смире?нным послуша?нием / и безмо?лвным житие?м Царю? Небе?сному благоугожда?я,/ получи?л еси? от Него? безсме?ртныя да?ры,// и?хже и нам, чту?щим тя, получи?ти моли?ся.

Ад княжаскіх дарапрынашэнняў і ўсёй мітусні мірской спешна адмовіўшыся,/ да Божых дароў, прамудры Фёдар, шчыра далучыцца жадаючы, / прыня?ў ты манашаскі чын,/ і ў ім пакорлівай паслух­мянасцю / і маўклівым жыццём Цару нябеснаму дагаджаючы,/ атрымаў ад Яго несмяротныя дары?, // маліся, каб і мы, што ўшаноўваем цябе, атрымалі іх.

 

Кандак прападобнаму Фёдару Астрожскаму, глас 1

Красоты? ри?зныя возгнуша?вшагося / и бога?тства тле?ннаго со благодаре?нием отве?ргшагося,/ в ри?зу же безстра?стия обле?кшагося / и бога?тому в щедро?тах Христу? возсле?довавшаго,/ прииди?те, ве?рнии, восхва?лим Фео?дора достосла?вна,// я?ко моля?щася непреста?нно о душа?х на?ших.

Фёдара, славы дастойнага,/ які прыгожымі ўбраннямі пагарджа?ючы,/ ад багацця тленнага з удзячнасцю адмовіўся,/ і ва ўбранне бясстра?снасці апра­нуўшыся,/ за Хрыстом, багатым на шчодрасці паследаваў,/ прыйдзіце, верныя, усхва?лім,/ бо ён няспынна моліцца // за нашы душы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.