Свяшчэннамучаніку Іаану, епіскапу Слуцкаму, архіеп. Рыжскаму (12 кастрычніка)

(12 кастрычніка)

Трапар свяшчэннамучаніку Іаану, епіскапу Слуцкаму, архіеп. Рыжскаму, глас 4

Изволе?нием Ду?ха Свята?го и избра?нием наро?да Бо?жия,/ предстоя?тель Латви?йския Це?ркве яви?лся еси?,/ священному?чениче о?тче наш Иоа?нне./ Сего? ра?ди сло?во †стины исправля?я,/ да?же до конца? ве?рен пребы?в / и муче?ния ужа?сная претерпе?в,/ восприя?л еси? от Бо?га нетле?нный вене?ц,/ его?же улучи?ти сподо?би // всем почита?ющим святу?ю па?мять твою?.

Воляю Духа Святога і па абранню народа Божага,/ прадстаяцелем Латвійскай Царквы стаў ты,/ свяшчэннамучанік ойча наш Іаане./ Таму слова Ісціны выкладаючы,/ да самага канца верным застаўшыся/ і мучэнні жахлівыя перацярпеўшы,/ атрымаў ты ад Бога нятленны вянец,/ такі ж атрымаць спадобі// ўсіх, хто ўшаноўвае святую памяць тваю.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Іаану, епіскапу Слуцкаму, архіеп. Рыжскаму, глас 4

Во святи?телех благоче?стно пожи?в / и муче?ния путь проше?д,/ лю?тое безбо?жие обличи?л еси?,/ и побо?рник быв твоему? ста?ду,/ богому?дре о?тче наш Иоа?нне,/ Це?ркве Латви?йския предстоя?телю и земли? Белору?сския но?вый предста?телю./ Те?мже ти с любо?вию вопие?м:/ от вся?ких бед и напа?стей изба?ви нас,// почита?ющих святу?ю па?мять твою?.

У свяціцельстве набо?жна пражыўшы/ і паку?тніцтва шлях прайшоўшы,/ лютае бязбожніцтва вы?крыў ты / і быў абаро?нцам ста?да твайго,/ багаму?дры ойча наш Іаане, / Царквы Латвійскай прадстаяцель і зямлі Беларускай новы хадайнік. / Таму мы з любоўю ускліка?ем да цябе:/ ад усялякіх бед і напасцей збаў нас,// якія ўшаноўваем святую памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.