Свяшчэннамучаніку Іаану, епіскапу Слуцкаму, архіеп. Рыжскаму (12 кастрычніка)

(12 кастрычніка)

Трапар свяшчэннамучаніку Іаану, епіскапу Слуцкаму, архіеп. Рыжскаму, глас 4

Изволе́нием Ду́ха Свята́го и избра́нием наро́да Бо́жия,/ предстоя́тель Латви́йския Це́ркве яви́лся еси́,/ священному́чениче о́тче наш Иоа́нне./ Сего́ ра́ди сло́во †стины исправля́я,/ да́же до конца́ ве́рен пребы́в / и муче́ния ужа́сная претерпе́в,/ восприя́л еси́ от Бо́га нетле́нный вене́ц,/ его́же улучи́ти сподо́би // всем почита́ющим святу́ю па́мять твою́.

Воляю Духа Святога і па абранню народа Божага,/ прадстаяцелем Латвійскай Царквы стаў ты,/ свяшчэннамучанік ойча наш Іаане./ Таму слова Ісціны выкладаючы,/ да самага канца верным застаўшыся/ і мучэнні жахлівыя перацярпеўшы,/ атрымаў ты ад Бога нятленны вянец,/ такі ж атрымаць спадобі// ўсіх, хто ўшаноўвае святую памяць тваю.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Іаану, епіскапу Слуцкаму, архіеп. Рыжскаму, глас 4

Во святи́телех благоче́стно пожи́в / и муче́ния путь проше́д,/ лю́тое безбо́жие обличи́л еси́,/ и побо́рник быв твоему́ ста́ду,/ богому́дре о́тче наш Иоа́нне,/ Це́ркве Латви́йския предстоя́телю и земли́ Белору́сския но́вый предста́телю./ Те́мже ти с любо́вию вопие́м:/ от вся́ких бед и напа́стей изба́ви нас,// почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

У свяціцельстве набо́жна пражыўшы/ і паку́тніцтва шлях прайшоўшы,/ лютае бязбожніцтва вы́крыў ты / і быў абаро́нцам ста́да твайго,/ багаму́дры ойча наш Іаане, / Царквы Латвійскай прадстаяцель і зямлі Беларускай новы хадайнік. / Таму мы з любоўю ускліка́ем да цябе:/ ад усялякіх бед і напасцей збаў нас,// якія ўшаноўваем святую памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.