Свяшчэннамучаніку архідыякану Нікіфару (19 кастрычніка)

(19 кастрычніка)

Трапар свяшчэннамучаніку архідыякану Нікіфару, глас 5

Земли́ гре́ческия о́трасле пресла́вная, / священному́чениче архидиа́коне Ники́форе, / лати́нскаго лука́вствия обличи́телю, / ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние, / за Христа́ быв гла́дом уморе́н, / Ему́ же на небеси́ песнь пое́ши ди́вную, // и о нас моли́, спасти́ся душа́м на́шим.

Зямлі грњчаскай па́растак сла́ўны, / свяшчэннаму́чанік архідыя́кан Нікіфар, / лацінскага крываду́шша выкрыва́льнік, / веры Правасла́ўнай умацава́нне, / за Хрыста ты го́ладам замо́раны, / Яму ж на нябёсах пе́сню спява́еш дзіво́сную, // маліся і за нас, каб спаслíся ду́шы на́шы.

 

Кандак свяшчэннамучаніку архідыякану Нікіфару, глас 3

На собо́ре Бересте́йстем, Ники́форе, прему́дре екза́рше, / отступи́вших от ве́ры Правосла́вныя посрами́л еси́, / Це́ркве яви́лся еси́ столп и огражде́ние, / и в темни́цу непови́нно всажде́н был еси́, / страда́ние и смерть от лати́нян прия́л еси́, / ны́не же в Гра́де Небе́снем у Христа́ Царя́ со А́нгелы лику́еши.

На саборы Берасцейскім ты, Нікіфар, прамудры экзарх,/ вы́крыў тых, што адступіліся ад веры Праваслаўнай, / для Царквы стаў ты стаўпом і абаронцам / і ў цямніцу бязвінны пасаджаны быў, / пакуты і смерць ад лацíнян прыня́ў, / а цяпер у Го́радзе Нябе́сным у Хрыста́ Цара́ з А́нгеламі ліку́еш.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.