Дабравернай княгіні Еўпраксіі Пскоўскай (29 лістапада)

(29 лістапада)

Трапар дабравернай княгіні Еўпраксіі Пскоўскай, глас 3

Моли?твы и ми?лостыни я?ко же?ртвы богоприя?тныя / приноси?ла еси? в житии? твое?м,/ и я?ко А?велева кро?вь твоя? от бли?жняго пролия?ся,/ сего? ра?ди сугу?бым венце?м увенча?лася еси?,// благове?рная княги?не Евпракси?е, преподобному?ченице.

Малітвы і міласціны як ахвяры богаўгодныя / прыносіла ты ў жыцці тваім,/ і, як Авелева, кроў твая ад бліжняга была пралітая,/ за гэта асаблівым вянцом увянчаная ты,// дабраверная княгіня Еўпраксія, прападобнамучаніца.

 

Кандак дабравернай княгіні Еўпраксіі Пскоўскай, глас 8

Благода?ти мирополо?жница изоби?льная, / си?лу Бо?жию в не?мощнем те?ле показа?вшая, / преподобному?ченица Евпракси?я явля?ется, / По?лотския земли? воспита?ние, / гра?ду Пско?ву покро?ве и украше?ние / и на вся?ком ме?сте ю? призыва?ющим // во благи?х начина?ниих споспе?шница.

Благадаці мірасховішча шчодрае, / моц Божую ў нямоглым целе явіўшы, / прападобнамучаніцаю стала Еўпраксíя, / Полацкай зямлі выхава?нне, / горада Пскова покрыў і ўкра?са / і ва ўсякім месцы для тых, хто звяртаецца да яе, // у добрых пачынаннях спрыянне.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.