Дабравернай княгіні Еўпраксіі Пскоўскай (29 лістапада)

(29 лістапада)

Трапар дабравернай княгіні Еўпраксіі Пскоўскай, глас 3

Моли́твы и ми́лостыни я́ко же́ртвы богоприя́тныя / приноси́ла еси́ в житии́ твое́м,/ и я́ко А́велева кро́вь твоя́ от бли́жняго пролия́ся,/ сего́ ра́ди сугу́бым венце́м увенча́лася еси́,// благове́рная княги́не Евпракси́е, преподобному́ченице.

Малітвы і міласціны як ахвяры богаўгодныя / прыносіла ты ў жыцці тваім,/ і, як Авелева, кроў твая ад бліжняга была пралітая,/ за гэта асаблівым вянцом увянчаная ты,// дабраверная княгіня Еўпраксія, прападобнамучаніца.

 

Кандак дабравернай княгіні Еўпраксіі Пскоўскай, глас 8

Благода́ти мирополо́жница изоби́льная, / си́лу Бо́жию в не́мощнем те́ле показа́вшая, / преподобному́ченица Евпракси́я явля́ется, / По́лотския земли́ воспита́ние, / гра́ду Пско́ву покро́ве и украше́ние / и на вся́ком ме́сте ю́ призыва́ющим // во благи́х начина́ниих споспе́шница.

Благадаці мірасховішча шчодрае, / моц Божую ў нямоглым целе явіўшы, / прападобнамучаніцаю стала Еўпраксíя, / Полацкай зямлі выхава́нне, / горада Пскова покрыў і ўкра́са / і ва ўсякім месцы для тых, хто звяртаецца да яе, // у добрых пачынаннях спрыянне.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.