Свяшчэннамучаніку Паўліну Магілёўскаму (3 лістапада)

(3 лістапада)

Трапар свяшчэннамучаніку Паўліну Магілёўскаму, глас 2

Ве́ры Правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю / и за́поведей Христо́вых усе́рдный исполни́телю,/ священному́чениче Павли́не,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ па́ству твою́ до́бре упа́сл еси́./ В хла́дней Сиби́ри му́ченическую смерть прия́л еси́,/ венце́м сла́вы украси́лся еси́ / и в ве́чней сла́ве пребыва́я,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Веры Праваслаўнай беззаганны захавальнік,/ і запаведзяў Хрыстовых руплівы выканаўца, / свяшчэнна­мучанік Паўлін,/ Хрыста ўсім сэрцам узлюбіўшы, / пастваю тваёю ты добра кіраваў./ У халоднай Сібіры мучаніцкую смерць прыня́ў ты,/ вянцом славы ўпрыгожаны / і ў вечнай славе знаходзячыся, // малі, каб спасліся душы нашы.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Паўліну Магілёўскаму, глас 8

Избра́нный священному́чениче и престо́лов апо́стольских наме́стниче,/ гра́да Могиле́ва преди́вный свети́льниче,/ кро́тостию и незло́бием А́гнцу Бо́жию уподо́бивыйся,/ изгна́ние, темни́чныя у́зы и злострада́ния от безбо́жных претерпе́вый,/ да́же до сме́рти ве́рен Христу́ пребы́л еси́, блаже́нне./ Ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Го́споду,/ просвети́ омраче́нныя умы́ и сердца́ на́ша, да зове́м ти:/ Ра́дуйся, священному́чениче Павли́не, усе́рдный о нас ко Го́споду моли́твенниче.

Абраны свяшчэннамучанік і прастолаў апостальскіх намеснік,/ горада Магілёва дзівосны светач, / лагоднасцю і незласлівасцю да Агнца Божага падобны, / выгнанне, цямнічнае зняволенне і пакуты ад бязбожных перацярпеўшы,/ да самай смерці верным Хрысту застаўся ты, блажэнны./ Ты ж, маючы адвагу перад Госпадам,/ прасвятлі азмрочаны розум і сэрцы нашы, каб мы ўскліка́лі да цябе:// Радуйся, свяшчэннамучанік Паўлін, старанны за нас да Госпада малітвеннік.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.