Прападобнаму Елісею Лаўрышаўскаму (5 лістапада)

(5 лістапада)

Трапар прападобнаму Елісею Лаўрышаўскаму, глас 3

Преподо́бне о́тче наш Елисе́е,/ с Лавре́нтием чу́дным подвиза́лся еси́,/ учи́телю своему́ подража́я,/ земну́ю сла́ву и честь стопа́м Христа́ пове́ргли есте́,/ те́мже Гос¬по́дь увенча́ вас, нетле́нным венце́м сла́вы Своея́.

Прападобны ойча наш Елісее,/ з Лаўрэнціем дзіўным падзвізаўся ты,/ настаўніку свайму наследуючы;/ зямную славу і гонар да ног Хрыста схілілі вы,/ таму Гасподзь увянчаў вас нятленным вянцом славы Сваёй.

 

Кандак прападобнаму Елісею Лаўрышаўскаму, глас 2

Оби́тели Ла́врашевстей помо́щниче преди́вный,/ и всея́ земли́ Белору́сския печа́льниче,/ о по́двизе твое́м Це́рковь Христо́ва ра́дуется / и веселя́щеся сыно́внею любо́вию к Бо́гу устремля́ется./ Его́же моли́ о нас, преподо́бне Елисе́е, // во е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Абіцелі Ла́ўрышаўскай памочнік дзівосны,/ і ўсяе зямлі Беларускае апяку́н,/ подзвігу твайму Царква Хрыстова ра́дуецца / і з весялосцю ў сыно́ўняй любові да Бога звярта́ецца. / Маліся Яму за нас, прападобны Елісе́е,// каб спасліся ду́шы на́шы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.