Жыровіцкай іконе Божае Маці (20 мая)

(20 мая)
Трапар Жыровіцкай іконе Божае Маці, глас 2
Помощи от Тебе требующыя не презри, Владычице, и милосердия бездну отверзи всем притекающим к цельбоносней иконе Твоей. Печали наша житейская утоли, Всещедрая, и от юдоли сея плачевныя к радости вечней верныя Твоя престави: Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, милости источник, покров и спасение душ наших.

Дапамогі ад Цябе патрабуючымі не грэбуй (не абыйдзі), Уладычыца, і міласэрдзя глыбіню адкрый усім, хто прыходзіць да гаючаноснай іконы Тваёй. Журботы нашыя жыццёвыя спатолі, Усяшчодрая, і з юдолі гэтай тужлівай да радасці вечнай верных Тваіх перавядзі; бо ў Табе ўсе маем надзею і ўмацаванне, міласці крыніцу, пакроў і збаўленне душ нашых.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.