Сабору Беларускіх святых

Трапар Сабору Беларускіх святых, глас 5

Почти? Господь Белорусский край / святыми Ему благоугоди?вшими: / святители, мученики, преподобными и праведными, / верно Господеви послужи?вшими / и мзду трудов прия?вшими; / к темже ныне и мы вопием: / о нас молитеся ко Господу, / да в вере и де?лех плод добр принесем.

Ушанаваў Гасподзь Беларускі край / святымі, што добра дагадзíлі Яму:/ свяціцелямі, мучанікамі, прападобнымі і праведнымі,/ якія верна Госпаду паслужылі / і ўзнагароду за подзвіг атрымалі;/ да іх жа цяпер і мы ўскліка?ем:/ за нас маліцеся Госпаду, / каб мы ў веры і справах плод добры прынеслі.

 

Кандак Сабору Беларускіх святых, глас 3

Божии уго?дницы Белорусския земли / ныне со дерзнове?нием предстоя?т Престолу Святыя Троицы / и невидимо за ны мо?лятся Богу о крае нашем, / прося? нам мир и ве?лию милость.

Божыя ўгоднікі Беларускае зямлі / сёння са спадзяваннем стаяць перад Прастолам Святой Троіцы / і нябачна за нас моляцца Богу і за край наш, / просячы нам міру і вялікай міласці.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.