Прападобнаму Генадзію Магілёўскаму (5 лютага)

(5 лютага)

Трапар прападобнаму Генадзію Магілёўскаму, глас 4

Яко пустыннолюби́вая го́рлица,/ от су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра в пусты́ню удали́вся,/ чистото́ю и гове́нием, моли́твами и тружде́нием просла́вил еси Бога в душе́ и телеси́ своем, / преподо́бне о́тче Генна́дие, гра́да Могиле́ва прозябе́ние. /  И тако благоче́стно пожи́в,/ яви́лся еси, преподо́бне Генна́дие, пусты́ни Любимогра́дския украше́ние,/ и́ноком честна́го жития́ о́браз / и те́плый моли́твенник за всех,/ притека́ющих к тебе с верою.

Як пустынелюбная галу́бка,/ ад мітуслíвага і многамяце́жнага свету ў пусты́ню аддаліўшыся,/ чысцінёю і гаве́ннем, малітвамі і пра́цаю прасла́віў ты Бога ў душы́ і це́ле сваім, / прападо́бны Генадзіе, у го́радзе Магілёве наро́джаны./ І так набо́жна пражы́ўшы,/ з'явіўся ты, абіцелі Любімагра́дскай укра́саю,/ для манахаў набо́жнага жыцця пры́кладам / і цёплым малітвеннікам за ўсіх,/ хто звяртаецца да цябе з вераю.

 

Кандак прападобнаму Генадзію Магілёўскаму, глас 3

Моли́твою и посто́м, тружде́нием и терпе́нием / умертви́вый вся́кое пло́ти мудрова́ние,/ чистоты́ сосу́д благоле́пен,/ Боже́ственных даро́в и чуде́с прича́стник,/ и́ноком же до́блий наста́вник был еси́,/ сподвиза́яся блаже́нному Корни́лию, о́тче Богому́дре./ Сего́ ра́ди вопие́м:/ моли́ся ко Го́споду,/ да моли́твами твои́ми да́рует мир и спасе́ние душа́м на́шим.

Малітваю і постам, працаю і цярпеннем / умярцвіўшы ўсякае мудрава́нне плоці,/ добрапрыстойным умясцілішчам чы­сціні,/ Бажэственных дароў і цудаў супольнікам, / і для манахаў добрым настаўнікам быў ты,/ падзвізаючыся разам з блажэнным Карніліем, ойча Багамудры./ Таму мы ускліка́ем: маліся да Госпада,/ каб па малітвах тваіх Ён даў мір і спасенне ду́шам нашым.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.