Блажэннай Валянціне Мінскай (6 лютага)

(6 лютага)

Трапар блажэннай Валянціне Мінскай, глас 1

От младе́нства восприя́вши ве́ру Христо́ву в се́рдце твое́, / я́ко му́драя де́ва пронесла́ еси́ чрез все житие́ плоды́ ея́, / те́мже и Христо́с дарова́ ти си́лу, / цели́ти неду́ги немощству́ющих и коле́блющихся. / Мы же, прославля́юще тя, блаже́нная ма́ти Валенти́но, вопие́м:/ сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, / сла́ва Просла́вльшему тя,// сла́ва Cпаса́ющему всех призыва́ющих тя.

З  дзяцінства ўспрыняўшы веру Хрыстову ў сэрцы сваім, / як мудрая дзева, пранесла ты праз усё жыццё плады яе, / таму і Хрыстос даў табе сілу, / ацаляць хваробы нямоглых і тых, што сумняваюцца. / Мы ж, праслаўляючы цябе,  блажэнная маці Валянціна, усклікаем: / слава Таму, Які даў табе моц, / слава Таму, Які праславіў цябе, // слава Таму, Які спасае ўсіх, хто звяртаецца да цябе.

 

Кандак блажэннай Валянціне Мінскай, глас 5

Хода́таица за немощству́ющих яви́лася еси́ / на земли́ Ми́нстей, блаже́нная Валенти́но,/ в ско́рбех, беда́х и напа́стех всех ве́рных утеша́ющи,/ прозрева́ющи боле́зни и неду́ги приходя́щим к тебе́,/ про́сим же и мы недосто́йнии,/ твоего́ предста́тельства пред престо́лом Всевы́шняго,// дарова́ти нам мир и спасе́ние душ на́ших.

Хадайніцай за нямоглых была ты, / на зямлі Мінскай, блажэнная Валянціна, / у горасцях, бедах і напа́сцях усіх веруючых суцяшаючы, / прадказваючы хваробы і немачы тым, хто прыходзіў да цябе, / просім жа і мы нявартыя, / твайго хадайніцтва перад Прастолам Усявышняга, // каб Ён даў нам мір і спасенне душ нашых.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.