Свяціцелю Лаўрэнцію Тураўскаму (11 лютага)

(11 лютага)

Трапар свяціцелю Лаўрэнцію Тураўскаму, глас 8

Всеблаже?нне Лавре?нтие, затвори?вый себе? Го?спода ра?ди в ме?сте те?сне / и в нем мно?га ле?та трудолю?бне пожи?вый,/ моли?ся о нас ко Го?споду, я?ко да и мы от вся?каго греха? чу?вства затво?рше,/ полу?чим отверзе?ние двере?й ми?лости Госпо?дни в День су?дный.

Усеблажэнны Лаўрэнціе, які зачыніў сябе дзеля Госпада ў месцы цесным / і ў ім шмат гадоў працалюбна пражыў,/ маліся за нас да Госпада, каб і мы, ад усякага граха пачуцці зачыніўшы,/ атрымалі адкрыццё дзвярэй міласці Гасподняй у Дзень судны.

 
Кандак свяціцелю Лаўрэнцію Тураўскаму, глас 6

Усе?рдне Ла?вре Пече?рстей жела?я от чуде?с прославле?ния,/ себе? же сама?го смиря?я, отре?клся еси? о?наго,/ бе?дне диа?волом му?чима,/ исцели?ти, отсла?в его? ко пеще?ре,/ иде?же он исцели?вшися,/ блаже?нне Лавре?нтие,/ просла?ви с тобо?ю Го?спода,// прославля?ющаго святы?х Свои?х.

Старанна жадаючы лаўры Пячэрскай цудамі пра­славіцца, / сябе ж самога ўпакорваючы, адмовіўся ты ад таго; / гаротніка, якога дыявал мучыў, / каб ацаліць, ты адаслаў да пячоры, / дзе ён, ацаліўшыся, / блажэнны Лаўрэнціе, / праславіў з табою Госпада, // Які праслаўляе святых Сваіх.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.