Свяціцелю Сімяону, еп. Полацкаму (16 лютага)

(16 лютага)

Трапар свяціцелю Сімяону, еп. Полацкаму, глас 3

Земли́ По́лотския рожде́ние и воспита́ние,/ архиере́йским са́ном почте́н был еси́,/ святи́телю о́тче Симео́не,/ Тверски́я епа́рхии первопресто́льниче,/ па́ствы твоея́ до́брый устрои́телю,/ нему́дрых наказа́телю, беззако́нных обличи́телю./ Моли́ся ко Го́споду // за всех почита́ющих па́мять твою.

У зямлі Полацкай наро́джаны і вы́хаваны, / архіерэ́йскім са́нам ушанава́ны быў ты, / свяцíцелю о́йча Сімяо́не, / Цвярско́й епа́рхіі пе́ршы епíскап, / па́ствы сваёй до́бры ахава́льнік, /  неразу́мных наставíцель і беззако́нных выкрыва́льнік. / Малíся да Го́спада // за ўсіх, хто ўшано́ўвае па́мяць тваю.

 

Кандак свяціцелю Сімяону, еп. Полацкаму, глас 4

Ме́рило пра́ведное / явля́ешися, о́тче наш Симео́не, / житие́ ева́нгельски устроя́яй / и па́ству твою нелицеме́рно науча́яй, / сего́ ра́ди во све́те невече́рнем пребыва́еши,/ от Трисо́лнечныя Еди́ницы увенча́нный / и нас ко спасе́нию наста́ви // богоприя́тными твои́ми моли́твами.

Ме́ркаю пра́веднасці / з'яўля́ешся ты, ойча наш Сімяо́не, / жыццё сваё па-ева́нгельску уладкава́ўшы / і па́ству некрываду́шна навуча́ўшы, / таму ў святле́ невячэ́рнім знахо́дзішся, / Трохсо́нечным Адзíнствам увянча́ны, / і нас да спасення наставі // боганатхнёнымі малітвамі тваімі.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.