Свяціцелю Сімяону, еп. Полацкаму (16 лютага)

(16 лютага)

Трапар свяціцелю Сімяону, еп. Полацкаму, глас 3

Земли? По?лотския рожде?ние и воспита?ние,/ архиере?йским са?ном почте?н был еси?,/ святи?телю о?тче Симео?не,/ Тверски?я епа?рхии первопресто?льниче,/ па?ствы твоея? до?брый устрои?телю,/ нему?дрых наказа?телю, беззако?нных обличи?телю./ Моли?ся ко Го?споду // за всех почита?ющих па?мять твою.

У зямлі Полацкай наро?джаны і вы?хаваны, / архіерэ?йскім са?нам ушанава?ны быў ты, / свяцíцелю о?йча Сімяо?не, / Цвярско?й епа?рхіі пе?ршы епíскап, / па?ствы сваёй до?бры ахава?льнік, /  неразу?мных наставíцель і беззако?нных выкрыва?льнік. / Малíся да Го?спада // за ўсіх, хто ўшано?ўвае па?мяць тваю.

 

Кандак свяціцелю Сімяону, еп. Полацкаму, глас 4

Ме?рило пра?ведное / явля?ешися, о?тче наш Симео?не, / житие? ева?нгельски устроя?яй / и па?ству твою нелицеме?рно науча?яй, / сего? ра?ди во све?те невече?рнем пребыва?еши,/ от Трисо?лнечныя Еди?ницы увенча?нный / и нас ко спасе?нию наста?ви // богоприя?тными твои?ми моли?твами.

Ме?ркаю пра?веднасці / з'яўля?ешся ты, ойча наш Сімяо?не, / жыццё сваё па-ева?нгельску уладкава?ўшы / і па?ству некрываду?шна навуча?ўшы, / таму ў святле? невячэ?рнім знахо?дзішся, / Трохсо?нечным Адзíнствам увянча?ны, / і нас да спасення наставі // боганатхнёнымі малітвамі тваімі.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.