Праведнай Сафіі Слуцкай (1 красавіка)

(1 красавіка)

Трапар праведнай Сафіі Слуцкай, глас 5

Свята́я пра́ведная ма́ти Софи́е,/ нетле́нием моще́й и чуде́с сия́нием почти́ тя Бог;/ и мы, помина́юще твое́ пра́ведное житие́,/ тя мо́лим испроси́ти телесе́м на́шим здра́вие// и душа́м спасе́ние.

Святая праведная маці наша Сафія,/ нятле́ннем мошчаў і ззя́ннем цудаў ушанаваў цябе Бог;/ і мы, памінаючы тваё праведнае жыццё, / молім цябе вы́клапатаць целам нашым здароўе //  і ду́шам спасенне.

 

Кандак праведнай Сафіі Слуцкай, глас 4

Прииди́те вси ру́сстии жены́,/ святу́ю Софи́ю восхва́лим,/ уподо́бившуюся му́дрым де́вам, еле́й благода́ти Ду́ха Свята́го стяжа́вшим;/ те́мже умудри́ ю Госпо́дь подвиза́тися во утвержде́нии Святы́я Правосла́вныя ве́ры / и соблюда́ти Це́рковь Его́ непозы́блему от ересе́й и раско́лов,/ сего́ ра́ди благода́рне воспои́м ей:/ ра́дуйся, гра́да Слу́цка и всея́ земли́ на́шея ра́досте и утвержде́ние.

Прыйдзіце, ўсе ру́скія жанчыны, / святую Сафію ўсхва́лім,/ падобную да мудрых дзеў, якія елей благадаці Духа Святога атрымалі; / таму і паклікаў яе Гасподзь падзвіза́цца ва ўмацаванні святой Праваслаўнай веры / і захоўваць Царкву Яго непахіснай ад ерасяў і расколаў, / дзеля гэтага з удзячнасцю заспяваем ёй: / радуйся, горада Слуцка і ўсяе зямлі нашай радасць і ўмацаванне.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.