Праведнай Сафіі Слуцкай (1 красавіка)

(1 красавіка)

Трапар праведнай Сафіі Слуцкай, глас 5

Свята?я пра?ведная ма?ти Софи?е,/ нетле?нием моще?й и чуде?с сия?нием почти? тя Бог;/ и мы, помина?юще твое? пра?ведное житие?,/ тя мо?лим испроси?ти телесе?м на?шим здра?вие// и душа?м спасе?ние.

Святая праведная маці наша Сафія,/ нятле?ннем мошчаў і ззя?ннем цудаў ушанаваў цябе Бог;/ і мы, памінаючы тваё праведнае жыццё, / молім цябе вы?клапатаць целам нашым здароўе //  і ду?шам спасенне.

 

Кандак праведнай Сафіі Слуцкай, глас 4

Прииди?те вси ру?сстии жены?,/ святу?ю Софи?ю восхва?лим,/ уподо?бившуюся му?дрым де?вам, еле?й благода?ти Ду?ха Свята?го стяжа?вшим;/ те?мже умудри? ю Госпо?дь подвиза?тися во утвержде?нии Святы?я Правосла?вныя ве?ры / и соблюда?ти Це?рковь Его? непозы?блему от ересе?й и раско?лов,/ сего? ра?ди благода?рне воспои?м ей:/ ра?дуйся, гра?да Слу?цка и всея? земли? на?шея ра?досте и утвержде?ние.

Прыйдзіце, ўсе ру?скія жанчыны, / святую Сафію ўсхва?лім,/ падобную да мудрых дзеў, якія елей благадаці Духа Святога атрымалі; / таму і паклікаў яе Гасподзь падзвіза?цца ва ўмацаванні святой Праваслаўнай веры / і захоўваць Царкву Яго непахіснай ад ерасяў і расколаў, / дзеля гэтага з удзячнасцю заспяваем ёй: / радуйся, горада Слуцка і ўсяе зямлі нашай радасць і ўмацаванне.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.