Мучанікам Антонію, Іаану, Яўстафію Віленскім (27 красавіка)

(27 красавіка)

Трапар мучанікам Антонію, Іаану, Яўстафію Віленскім, глас 4

Иже земны́х че́сти и славы отве́ргшеся,/ до́блии и честни́и страда́льцы,/ веры ради крепко и мужественно муки претерпе́сте,/ на смерть себе вда́вше за Живот всех — Владыку./ Те́мже и Христос пресла́вно / столпо́м о́блачным с небесе́ вас озари́,/ и по́честьми и венцы́ от престо́ла славы венча́./ Со ангелы Тому́ предстоя́ще,// моли́те спасти́ся душа́м на́шим.

Вы ад зямно́га го́нару і сла́вы адмовіліся, / до́блесныя і сла́ўныя паку́тнікі,/  дзе́ля веры стойка і му́жна му́кі перане́слі,/ на смерць сябе адда́ўшы за Жыццё ўсіх — Уладара́./ Таму і Хрысто́с з вялíкай сла́ваю / слупо́м во́блачным з нябёсаў вас азары́ў, / і паша́наю і вянца́мі ад прасто́ла сла́вы ўвянча́ў. / З а́нгеламі сто́ячы прад Ім, / малíце, каб спаслíся ду́шы на́шы.

 

Кандак мучанікам Антонію, Іаану і Яўстафію Віленскім, глас 3

Оте́ческую пре́лесть оста́вльше, святи́и,/ приведо́стеся Христо́ви, / всем души усе́рдием ста́сте мужему́дренно до сме́рти. / Темже и взя́сте побе́ды почесть вои́стинну,/ о всех Владыку нашего непреста́нно моля́ще.

Айцоўскую спакусу адкінуўшы, святыя, / прыве́дзены вы былí да Хрыста, / усім душы́ стараннем стаялі мужнамудра да смерці./ Таму і атрымалі вы перамогі гонар сапраўды, // за ўсіх Уладара нашага несупынна молячы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.