Мучанікам Антонію, Іаану, Яўстафію Віленскім (27 красавіка)

(27 красавіка)

Трапар мучанікам Антонію, Іаану, Яўстафію Віленскім, глас 4

Иже земны?х че?сти и славы отве?ргшеся,/ до?блии и честни?и страда?льцы,/ веры ради крепко и мужественно муки претерпе?сте,/ на смерть себе вда?вше за Живот всех — Владыку./ Те?мже и Христос пресла?вно / столпо?м о?блачным с небесе? вас озари?,/ и по?честьми и венцы? от престо?ла славы венча?./ Со ангелы Тому? предстоя?ще,// моли?те спасти?ся душа?м на?шим.

Вы ад зямно?га го?нару і сла?вы адмовіліся, / до?блесныя і сла?ўныя паку?тнікі,/  дзе?ля веры стойка і му?жна му?кі перане?слі,/ на смерць сябе адда?ўшы за Жыццё ўсіх — Уладара?./ Таму і Хрысто?с з вялíкай сла?ваю / слупо?м во?блачным з нябёсаў вас азары?ў, / і паша?наю і вянца?мі ад прасто?ла сла?вы ўвянча?ў. / З а?нгеламі сто?ячы прад Ім, / малíце, каб спаслíся ду?шы на?шы.

 

Кандак мучанікам Антонію, Іаану і Яўстафію Віленскім, глас 3

Оте?ческую пре?лесть оста?вльше, святи?и,/ приведо?стеся Христо?ви, / всем души усе?рдием ста?сте мужему?дренно до сме?рти. / Темже и взя?сте побе?ды почесть вои?стинну,/ о всех Владыку нашего непреста?нно моля?ще.

Айцоўскую спакусу адкінуўшы, святыя, / прыве?дзены вы былí да Хрыста, / усім душы? стараннем стаялі мужнамудра да смерці./ Таму і атрымалі вы перамогі гонар сапраўды, // за ўсіх Уладара нашага несупынна молячы.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.