Мучаніку дзіцятку Гаўрыілу Беластоцкаму (3 мая)

(3 мая)

Трапар мучаніку дзіцятку Гаўрыілу Беластоцкаму, глас 5

Святы́й младе́нче Гаврии́ле,/ ты за Прободе́ннаго нас ра́ди от иуде́и / лю́те от о́нехже в ре́бра прободе́н был еси́ / и за Истощи́вшаго кровь Свою́ за нас / все те́ло твое́ на истоще́ние кро́ве в лю́тыя я́звы пре́дал еси́,/ ны́не же во сла́ве ве́чней с Ним всели́лся еси́./ Тем помяни́ и нас, мо́лим, зде чту́щих па́мять твою́,/ прося́ нам здра́вие телеси́ // и спасе́ние душа́м на́шим.

Святы дзіцятка Гаўрыіле,/ ты, за Працятага дзеля нас іудзеямі,/ люта імі ж у рэбры працяты быў,/ і за Таго, Хто праліў кроў Сваю за нас,/ ты ўсё цела тваё на выцячэнне крыві і лютыя раны аддаў;/ цяпер жа ў славе вечнай з Ім пасяліўся ты./ Таму, молім, памяні і нас, якія шануюць памяць тваю,/ просячы нашым целам здароўе// і спасенне ду́шам нашым.

 

Кандак мучаніку дзіцятку Гаўрыілу Беластоцкаму, глас 6

Оте́чество твое́ Зверки́ бысть,/ му́чениче Христо́в Гаврии́ле,/ иде́же от и́стых звере́й — иуде́ев восхище́н:/ а́бие роди́телей лише́н еси́,/ та́же вся поря́ду лю́те претерпе́в,/ в оте́чество Небе́сное пресели́лся еси́./ Восхища́й и нас зде от вся́ких напа́стей и скорбе́й / и умоли́, мо́лим тя, улучи́ти ве́чное насле́дие твое́.

Бацькаўшчына твая была Звяркі, / мучанік Хрыстоў Гаўрыіле, / дзе сапраўднымі звярамі, іудзеямі, ты выкра­дзены быў, / раптоўна бацькоў пазбаўлены быў, / потым усе жорсткасці перацярпеўшы, / у айчыну Нябесную перасяліўся ты. / Вызваля́й і нас тут ад усялякай напа́сці і горасці / і маліся, молімся табе, каб атрымаць нам вечную спадчыну тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.