Мучаніку дзіцятку Гаўрыілу Беластоцкаму (3 мая)

(3 мая)

Трапар мучаніку дзіцятку Гаўрыілу Беластоцкаму, глас 5

Святы?й младе?нче Гаврии?ле,/ ты за Прободе?ннаго нас ра?ди от иуде?и / лю?те от о?нехже в ре?бра прободе?н был еси? / и за Истощи?вшаго кровь Свою? за нас / все те?ло твое? на истоще?ние кро?ве в лю?тыя я?звы пре?дал еси?,/ ны?не же во сла?ве ве?чней с Ним всели?лся еси?./ Тем помяни? и нас, мо?лим, зде чту?щих па?мять твою?,/ прося? нам здра?вие телеси? // и спасе?ние душа?м на?шим.

Святы дзіцятка Гаўрыіле,/ ты, за Працятага дзеля нас іудзеямі,/ люта імі ж у рэбры працяты быў,/ і за Таго, Хто праліў кроў Сваю за нас,/ ты ўсё цела тваё на выцячэнне крыві і лютыя раны аддаў;/ цяпер жа ў славе вечнай з Ім пасяліўся ты./ Таму, молім, памяні і нас, якія шануюць памяць тваю,/ просячы нашым целам здароўе// і спасенне ду?шам нашым.

 

Кандак мучаніку дзіцятку Гаўрыілу Беластоцкаму, глас 6

Оте?чество твое? Зверки? бысть,/ му?чениче Христо?в Гаврии?ле,/ иде?же от и?стых звере?й — иуде?ев восхище?н:/ а?бие роди?телей лише?н еси?,/ та?же вся поря?ду лю?те претерпе?в,/ в оте?чество Небе?сное пресели?лся еси?./ Восхища?й и нас зде от вся?ких напа?стей и скорбе?й / и умоли?, мо?лим тя, улучи?ти ве?чное насле?дие твое?.

Бацькаўшчына твая была Звяркі, / мучанік Хрыстоў Гаўрыіле, / дзе сапраўднымі звярамі, іудзеямі, ты выкра­дзены быў, / раптоўна бацькоў пазбаўлены быў, / потым усе жорсткасці перацярпеўшы, / у айчыну Нябесную перасяліўся ты. / Вызваля?й і нас тут ад усялякай напа?сці і горасці / і маліся, молімся табе, каб атрымаць нам вечную спадчыну тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.