Свяшчэннамучаніку Макарыю Кіеўскаму (14 мая)

(14 мая)

Трапар свяшчэннамучаніку Макарыю Кіеўскаму, глас 8

Боже?ственныя Безкро?вныя соверша?я Же?ртвы, кровь твою?, от безбо?жных ага?рян излия?нную, в же?ртву непоро?чную прине?сл еси? Влады?чице твоему?, Пастыренача?льнику Христу?. Его?же моли?, мо?лим тя, проли?ти гнев на язы?ки, хотя?щия бра?ней; христолюби?вое во?инство на?ше на враги? укрепи? и ста?до твое? вся?ких бед неврежде?нно соблюди?, тебе? бо кре?пкаго засту?пника почита?ем, но?вый священному?чениче ру?сский, святи?телю блаже?нный Мака?рие.

Бажэственныя Бяскроўныя прыносячы Ахвяры, / кроў сваю, бязбожнымі агаранамі пралітую, / у ахвяру беззага?нную прынёс ты Уладару твайму, Пастыраначальніку Хрысту. / Яго ж малі, молім цябе, праліць гнеў на народы, што хочуць войнаў; / хрыста­­любнае воінства наша на ворагаў умацуй / і статак твой ад усялякіх бед непашкоджаным захавай,/ бо цябе як моцнага заступніка ўшаноўваем, / новы свяшчэннамучанік расійскі, свяціцелю блажэнны Макарые.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Макарыю Кіеўскаму, глас 8

Весели?тся град Ки?ев, вели?кое сокро?вище стяжа?в,/ твое? тле?нию неприча?стное те?ло,/ святи?телю блаже?нный Мака?рие,/ твой бо престо?л да?же до кро?ве от лю?тых враго?в наше?ствия храни?л еси?./ И ны?не Небе?сному предстои?ши Престо?лу,/ иде?же моли?твенно пред Творце?м помина?й нас, о?тче наш,/ да во всех беда?х име?ем тя прибе?жище и тобо?ю хва?лимся, зову?ще:/ ра?дуйся, Мака?рие, архиере?ом честно?е украше?ние.

Радуецца горад Кіеў, вялікі скарб атрымаўшы, / тваё тленнем не кранутае цела, / свяціцелю блажэнны Макарые,/ бо свой прастол ад нашэсця лютых ворагаў нават да крыві ахоўваў ты. / І цяпер перад Нябесным стаіш Прастолам, / дзе малітоўна перад Тварцом памінай нас, ойча наш, / каб ва ўсіх бе?дах мы мелі цябе прыстанішчам і табою ганарыліся, усклікаючы: / радуйся, Макарые, архіерэяў пачэсная ўкра?са. 

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.