Свяшчэннамучаніку Макарыю Кіеўскаму (14 мая)

(14 мая)

Трапар свяшчэннамучаніку Макарыю Кіеўскаму, глас 8

Боже́ственныя Безкро́вныя соверша́я Же́ртвы, кровь твою́, от безбо́жных ага́рян излия́нную, в же́ртву непоро́чную прине́сл еси́ Влады́чице твоему́, Пастыренача́льнику Христу́. Его́же моли́, мо́лим тя, проли́ти гнев на язы́ки, хотя́щия бра́ней; христолюби́вое во́инство на́ше на враги́ укрепи́ и ста́до твое́ вся́ких бед неврежде́нно соблюди́, тебе́ бо кре́пкаго засту́пника почита́ем, но́вый священному́чениче ру́сский, святи́телю блаже́нный Мака́рие.

Бажэственныя Бяскроўныя прыносячы Ахвяры, / кроў сваю, бязбожнымі агаранамі пралітую, / у ахвяру беззага́нную прынёс ты Уладару твайму, Пастыраначальніку Хрысту. / Яго ж малі, молім цябе, праліць гнеў на народы, што хочуць войнаў; / хрыста­­любнае воінства наша на ворагаў умацуй / і статак твой ад усялякіх бед непашкоджаным захавай,/ бо цябе як моцнага заступніка ўшаноўваем, / новы свяшчэннамучанік расійскі, свяціцелю блажэнны Макарые.

 

Кандак свяшчэннамучаніку Макарыю Кіеўскаму, глас 8

Весели́тся град Ки́ев, вели́кое сокро́вище стяжа́в,/ твое́ тле́нию неприча́стное те́ло,/ святи́телю блаже́нный Мака́рие,/ твой бо престо́л да́же до кро́ве от лю́тых враго́в наше́ствия храни́л еси́./ И ны́не Небе́сному предстои́ши Престо́лу,/ иде́же моли́твенно пред Творце́м помина́й нас, о́тче наш,/ да во всех беда́х име́ем тя прибе́жище и тобо́ю хва́лимся, зову́ще:/ ра́дуйся, Мака́рие, архиере́ом честно́е украше́ние.

Радуецца горад Кіеў, вялікі скарб атрымаўшы, / тваё тленнем не кранутае цела, / свяціцелю блажэнны Макарые,/ бо свой прастол ад нашэсця лютых ворагаў нават да крыві ахоўваў ты. / І цяпер перад Нябесным стаіш Прастолам, / дзе малітоўна перад Тварцом памінай нас, ойча наш, / каб ва ўсіх бе́дах мы мелі цябе прыстанішчам і табою ганарыліся, усклікаючы: / радуйся, Макарые, архіерэяў пачэсная ўкра́са. 

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.