Прападобнамучаніку Макарыю Пінскаму (26 мая)

(26 мая)

Трапар прападобнамучаніку Макарыю Пінскаму, глас 4

Христу?, нас ра?ди с Небе?с соше?дшему,/ после?довал еси? в по?двизех твои?х, Мака?рие, о?тче наш./ Его?же моли? о нас, ублажа?ющих тя, проще?ние прегреше?ний дарова?ти нам,/ любо?вию же и смире?нием сердца? на?ша озари?ти / и спасти? ду?ши на?ша.

За Хрыстом, Які дзеля нас з нябёсаў сышоў, / ты следам пайшоў у подзвігах тваіх, Макарые, ойча наш./ Яго ж малі за нас, якія ўблажаюць цябе, прабачэнне саграшэнняў нашых дараваць нам, / любоўю і пакораю сэрцы нашы азарыць / і спасці душы нашы.

 

Кандак прападобнамучаніку Макарыю Пінскаму, глас 4

Нетле?нною красото?ю смире?ннаго жития? твоего? / Бо?га на земли? просла?вил еси? / и Боже?ственныя ве?ры чистоту? сохраня?ти / лю?ди научи?л еси?,/ страда?льческими же по?двиги кончи?ну прие?м,/ от Бо?га просла?влен яви?лся еси?,// преподобному?чениче Мака?рие, о?тче наш.

Нятленнаю прыгажосцю пакорлівага жыцця твайго/ Бога на зямлі праславіў ты / і Бажэственнай веры чысціню захоўваць / людзей навучыў ты, / у пакутніцкіх жа подзвігах смерць прыняўшы, / Богам праслаўлены быў ты, // прападобнамучанік Макарый, ойча наш.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.