Прападобнамучаніку Макарыю Пінскаму (26 мая)

(26 мая)

Трапар прападобнамучаніку Макарыю Пінскаму, глас 4

Христу́, нас ра́ди с Небе́с соше́дшему,/ после́довал еси́ в по́двизех твои́х, Мака́рие, о́тче наш./ Его́же моли́ о нас, ублажа́ющих тя, проще́ние прегреше́ний дарова́ти нам,/ любо́вию же и смире́нием сердца́ на́ша озари́ти / и спасти́ ду́ши на́ша.

За Хрыстом, Які дзеля нас з нябёсаў сышоў, / ты следам пайшоў у подзвігах тваіх, Макарые, ойча наш./ Яго ж малі за нас, якія ўблажаюць цябе, прабачэнне саграшэнняў нашых дараваць нам, / любоўю і пакораю сэрцы нашы азарыць / і спасці душы нашы.

 

Кандак прападобнамучаніку Макарыю Пінскаму, глас 4

Нетле́нною красото́ю смире́ннаго жития́ твоего́ / Бо́га на земли́ просла́вил еси́ / и Боже́ственныя ве́ры чистоту́ сохраня́ти / лю́ди научи́л еси́,/ страда́льческими же по́двиги кончи́ну прие́м,/ от Бо́га просла́влен яви́лся еси́,// преподобному́чениче Мака́рие, о́тче наш.

Нятленнаю прыгажосцю пакорлівага жыцця твайго/ Бога на зямлі праславіў ты / і Бажэственнай веры чысціню захоўваць / людзей навучыў ты, / у пакутніцкіх жа подзвігах смерць прыняўшы, / Богам праслаўлены быў ты, // прападобнамучанік Макарый, ойча наш.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.