Праведнаму Іаану Кармянскаму (31 мая)

(31 мая)

Трапар праведнаму Іаану Кармянскаму, глас 4

Свя́тче Бо́жий, о́тче наш пра́ведне Иоа́нне,/ пресви́тере сла́вне ста́да Христо́ва,/ свя́то житие́ твое́ соверши́в,/ да́ра прозре́ния и исцеле́ния сподо́бился еси́./ И ны́не нетле́нным телесе́м с на́ми пребыва́я,/ моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша, почита́ющих, блаже́не, святу́ю па́мять твою́.

Святы Божы, ойча наш праведны Іаане,/ прасвітар слаўны статку Хрыстовага,/ свята жыццё сваё правёў ты,/ да́ру празарлівасці і ацалення спадобіўся ты. / І цяпер, нятленным целам з намі застаючы́ся,/ малі Хрыста Бога, / каб спас Гасподзь ду́шы тых, хто ўшаноўвае, блажэнны, святую памяць тваю.

 

Кандак праведнаму Іаану Кармянскаму, глас 6

От чре́ва ма́тери ди́вно прорече́нный,/ избра́нник Бо́жий яви́лся еси́,/ не то́кмо в житии́ Бо́гом просла́вленный,/ но и по сме́рти нас не оста́вивый,/ в ди́вном явле́нии ру́це за род правосла́вный ко Христу́ простира́я,/ моли́ся Влады́це всех Царе́ви,/ поми́ловати нас,// чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Ад улоння маці дзівосна прадка́заны,/ абра́ннікам Божым з’явіўся ты,/ не толькі ў жыцці Богам праслаўлены,/ але і пасля смерці нас не пакінуўшы,/ у цудоў­ным яўленні ру́кі за род праваслаўны прасціраючы,/ маліся Уладару ўсіх Цару, / каб памілаваў нас, // якія ўшаноўваюць святую памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.