Праведнаму Іаану Кармянскаму (31 мая)

(31 мая)

Трапар праведнаму Іаану Кармянскаму, глас 4

Свя?тче Бо?жий, о?тче наш пра?ведне Иоа?нне,/ пресви?тере сла?вне ста?да Христо?ва,/ свя?то житие? твое? соверши?в,/ да?ра прозре?ния и исцеле?ния сподо?бился еси?./ И ны?не нетле?нным телесе?м с на?ми пребыва?я,/ моли? Христа? Бо?га,// да спасе?т Госпо?дь ду?ши на?ша, почита?ющих, блаже?не, святу?ю па?мять твою?.

Святы Божы, ойча наш праведны Іаане,/ прасвітар слаўны статку Хрыстовага,/ свята жыццё сваё правёў ты,/ да?ру празарлівасці і ацалення спадобіўся ты. / І цяпер, нятленным целам з намі застаючы?ся,/ малі Хрыста Бога, / каб спас Гасподзь ду?шы тых, хто ўшаноўвае, блажэнны, святую памяць тваю.

 

Кандак праведнаму Іаану Кармянскаму, глас 6

От чре?ва ма?тери ди?вно прорече?нный,/ избра?нник Бо?жий яви?лся еси?,/ не то?кмо в житии? Бо?гом просла?вленный,/ но и по сме?рти нас не оста?вивый,/ в ди?вном явле?нии ру?це за род правосла?вный ко Христу? простира?я,/ моли?ся Влады?це всех Царе?ви,/ поми?ловати нас,// чту?щих святу?ю па?мять твою?.

Ад улоння маці дзівосна прадка?заны,/ абра?ннікам Божым з’явіўся ты,/ не толькі ў жыцці Богам праслаўлены,/ але і пасля смерці нас не пакінуўшы,/ у цудоў­ным яўленні ру?кі за род праваслаўны прасціраючы,/ маліся Уладару ўсіх Цару, / каб памілаваў нас, // якія ўшаноўваюць святую памяць тваю.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.