Дабравернаму князю Барысу Тураўскаму

(17 мая)

Трапар дабравернаму князю Барысу Тураўскаму, глас 8

Суету́ вре́менныя жи́зни уразуме́в,/ междоусо́биц и ра́спрей уклони́вся,/ нетле́нныя сла́вы сподо́бился еси́,/ благове́рный кня́же Бори́се./ Моли́ приле́жно Единосу́щную Тро́ицу,/ держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти// и сыново́м земли́ на́шея спасти́ся.

Марнасць часовага жыцця спасцігнуўшы,/ ад міжусобіц і сварак ухіліўшыся,/ нятленнай славы спадобіўся ты, дабраверны княжа Барысе./ Маліся дбайна Адзінасутнай Троіцы,/ каб дзяржаве суродзічаў тваіх быць богаўгоднаю // і сынам зямлі нашае спасціся.

 

Кандак дабравернаму князю Барысу Тураўскаму, глас 6

Благове́рный кня́же Бори́се, / покая́нием досто́йно очище́нный, / моли́ся ко Го́споду, да и мы на стезя́х спасе́ния // пути́ жития́ земна́го соверши́м усе́рдно.

Дабраверны княжа Барысе, / пакаяннем дастойна ачы́шчаны, / маліся Госпаду, каб і мы на шляхах спасення // шляхі жыцця зямнога здзейснілі старанна.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.