Свята Стрэчання Гасподняга

Трапар свята Стрэчання Гасподняга, глас 1

Ра?дуйся, Благода?тная Богородице Де?во, / из Тебе? бо возсия? Со?лнце пра?вды, Христо?с Бог наш, / просвеща?яй су?щия во тьме. / Весели?ся и ты, ста?рче пра?ведный,/прие?мый во объятия Свободи?теля душ наших, / да?рующаго нам Воскресе?ние.

Радуйся, Благадатная Багародзіца Дзева, / бо з Цябе заззяла Сонца праўды — Хрыстос Бог наш, / Які асвятля?е тых, хто ў цемры./ Весяліся і ты, ста?рац праведны,/ прыня?ўшы ў абдымкі Вызваліцеля душ нашых,// Які падае? нам уваскрасенне.

 

Кандак свята Стрэчання Гасподняга, глас 1

Утро?бу  Деви?чу освяти?вый рождество?м Твоим, / и ру?це Симео?не благослови?вый, я?коже подоба?ше, / предвари?в, и ны?не спасл еси? нас, Христе? Бо?же: / но умири? во бране?х жи?тельство / и укрепи? лю?ди, и?хже возлюби?л еси?, // Еди?не Человеколю?бче.

Улонне Дзявочае асвяціўшы нараджэннем Тваім, / íрукі Сімяонавы благаславіўшы, як належала, / і нас цяпер Ты хутка ўратаваў, Хрысце Божа. / Супакой жа варожасць жыха?рства / і ўмацуй людзей, якіх ўзлюбіў Ты, // адзіны Чалавекалюбец.

 

Задастойнік свята Стрэчання Гасподняга

Богоро?дице Де?во, упова?ние христиа?ном, покры?й, соблюди? и спаси? на Тя упова?ющих.

В зако?не се?ни и писа?ний о?браз видим ве?рнии: всяк му?жеский пол, ложесна? разверза?я, свят Богу. Тем Перворожде?нное Сло?во Отца? Безнача?льна, Сы?на Первородя?щася Ма?терию неискусому?жно, велича?ем.

Багародзіца Дзева, надзея хрысція?н, пакры?й, захава?й і спасі тых, хто на Цябе спадзяе?цца.

Мы, вернікі, бачым у за?сені закона і пісанняў вобраз: усякі першаро?дны мужчынскага полу, які ўло?нне раскрыва?е, прысвяча?ецца Богу, таму мы велічаем Першаро?днае Слова Айца Беспача?тнага, Сына, Якога Маці нарадзіла першынцам без мужа.

Задастойнік Стрэчання (ноты) zd-strechanne2

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.