Свята Нараджэння Прасвятой Багародзіцы

Трапар свята Нараджэння Прасвятой Багародзіцы, глас 4

Рождество́ Твое́, Богоро́дице Де́во, / ра́дость возвести́ всей вселе́нней: / из Тебе́ бо возсия́ Со́лнце пра́вды, Христо́с Бог наш, / и разруши́в кля́тву, даде́ благослове́ние, // и упраздни́в смерть, дарова́ нам живо́т ве́чный.

Нараджэнне Тваё, Багародзіца Дзева, / радасць прынесла ўсяму свету, / бо з Цябе заззяла Сонца праўды — Хрыстос Бог наш; / і зняўшы пракляцце, Ён даў благаславенне, // і знішчыўшы смерць, дараваў нам жыццё вечнае.

 

Кандак свята Нараджэння Прасвятой Багародзіцы, глас 4

Иоаки́м и Анна поноше́ния безча́дства, / и Ада́м и Ева от тли сме́ртныя / свободи́стася, Пречи́стая, во святе́м рождестве́ Твое́м. / То пра́зднуют и лю́дие Твои́, / вины́ прегреше́ний изба́вльшеся, / внегда́ зва́ти Ти: // непло́ды ражда́ет Богоро́дицу, и Пита́тельницу жи́зни на́шея.

Іаакім і Анна ад знявагі за бяздзетнасць / і Адам і Ева ад пагібелі смяротнай / вы́зваліліся, Прачыстая, у святым нараджэнні Тваім. / Яго ж святкуюць і людзі Твае, / ад віны́ саграшэнняў пазба́віўшыся, / ускліка­ючы да Цябе:// няплодная нараджае Багародзіцу і Карміцельку жыцця нашага.

 

Задастойнік свята Нараджэння Прасвятой Багародзіцы

Велича́й, душе́ моя, пресла́вное рождество́ Бо́жия Ма́тере.

Чу́жде ма́терем де́вство, и стра́нно де́вам деторожде́ние: на Тебе́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася, тем Тя вся племена́ земна́я непреста́нно велича́ем.

Велічай, душа мая, найслаўне́йшае нараджэнне Божае Маці.

Чу́жаснае для маці дзявоцтва і не ўласціва дзевам дзяцей нараджэнне, на Табе ж, Багародзіца, здзейснілася тое і другое. Таму мы, усе народы зямныя, несупы́нна Цябе велічаем.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.