Свята Увядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы

Трапар свята Увядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы, глас 4

Днесь благоволе́ния Бо́жия предображе́ние,/ и челове́ков спасе́ния пропове́дание, / в хра́ме Бо́жии я́сно Де́ва явля́ется, / и Христа́ всем предвозвеща́ет, / Той и мы велегла́сно возопии́м:/ ра́дуйся, смотре́ния // Зижди́телева исполне́ние.

Сёння міласці Божай прадвыяўле́нне / і прадказа́нне спасення людзей, / бо ў храме Божым ясна Дзева з`яўля́­ец­ца / і Хрыста ўсім прадвяшча́е. / І мы ўсклікнем Ёй го́ласна: / радуйся, здзяйсне́нне // прамышле́ння Стварыцеля.

 

Кандак свята Увядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы, глас 4

Пречи́стый храм Спа́сов,/ многоце́нный черто́г и Де́ва,/ свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жия,/ днесь вво́дится в дом Госпо́день, благода́ть совводя́щи,/ я́же в Ду́се Боже́ственном,/ Юже воспева́ют а́нгели Бо́жии:// Сия́ есть селе́ние небе́сное.

Прачысты храм Спасíцелеў, / шматкашто́ўны хорам і Дзева,/ свяшчэ́нная ска́рбніца славы Божае, / сёння ўводзіцца ў дом Гасподні, уво́дзячы з Сабо́ю благадаць,/ што ў Духу Божым, / Яе ж апява́юць Ангелы Божыя: // Яна ёсць Жыллё Нябе́снае.

 

Задастойнік свята Увядзення ў храм Прасвятой Багародзіцы

Ангели вхожде́ние Пречи́стыя зря́ще удиви́шася: ка́ко Де́ва вни́де во Свята́я Святы́х.

Яко одушевле́нному Бо́жию Киво́ту, да ника́коже ко́снется рука́ скве́рных. Устне́ же ве́рных Богоро́дице немо́лчно глас а́нгела воспева́юще, с ра́достию да вопию́т: и́стинно вы́шши всех еси́, Де́во Чи́стая.

Ангелы, уваходжанне Прачыстае ўбачыўшы, дзіві­ліся: як Дзева ўвайшла ў Святое Святых.

Да адушаўлёнага Божага Ківота няхай ніяк не дакране́цца рука нячыстых, ву́сны ж верных нямо́ўчна Багародзіцы словы Ангела спяваючы, з радасцю няхай ускліка́юць: “Сапраўды́ вышэйшая за ўсіх Ты, Дзева Чыстая”.

Распечатать Распечатать

Комментирование закрыто.