Реставрация храмовых росписей

Уводзіны ў рэстаўрацыю

 Агульны выгляд скляпенняў цэнтральнай навы. Асноўнай задачай творчай май­стэрні «Басталія» пад кіраўніц­твам мастака-рэстаўратара Фёдара Сарокі з’яўляецца захаванне аўтэн­тычнасці і своеасаблівасці сабора як помніка культуры XVII–XX стагоддзяў. Больш за 50 гадоў сабор выкарыстоўваўся не па пры­значэнню, таму насценныя роспісы апынуліся пад шматлікімі алейнымі зафарбоўкамі і тынкоўкамі, значная iх частка пашкоджана ў выніку гаспадарчай дзейнасці часовых ула­дальнікаў. У выніку цалкам не захаваўся ніводны з выяўленых пяці жывапісных слаёў роспісаў. Але тое, што засталося, успрымаецца намі як жывы вобраз мінулых эпох, які адлюстроўвае і ажыўляе старонкі гісторыі. Таму рэстаўратары вырашылі паказаць увесь «жывапісны канон», каб праз яго адчувалася насычаная гіста­рычнасць храма.  Продолжить чтение

Пачатак

Петра-Паўлаўскі саборЗ дакументаў, якія знаходзіліся ў манастырскім архіве (гл. Минская старина, 1911 г., вып. 2-й), нам вядома, што ў лістападзе 1611 года княжна Аўдоцця Друцкая-Горская, удава Багдана Статкевіча, каралеўскага маршалка "… з доброе воли свое отдала и даровала… три пляцы мои в месте Минске лежачые… на улице Юревской вси три… иеромонахом иеродияконом и иноком общого жытия которые то иноцы на том кгрунте пляцох моих монастыр общы и церков святых Апостол Петра и Павла за благословением старших своих збудоват…" Продолжить чтение

Храм

Сучасны выгляд храмаБудынак Свята-Петра-Паўлаўскага сабора – гэта мураваная трохнававая шасцістоўпная базіліка з пяціграннай апсідай і дзвюма вежамі на галоўным фасадзе, які падкрэслены дэкарыраваным трохчасткавым парталам. Продолжить чтение

Жывапісны строй храма

На сённяшні час вядома існаванне пяці жывапісных слаёў сценапісу. Паасобку кожны слой альбо кожная карціна ці фрагмент жывапісу вызначанага перыяду, безумоўна, з'яўляюцца культурным здабыткам, іх трэба захоўваць – і ў гэтым асноўная задача рэстаўрацыі. Зробім кароткі агляд жывапісных старонак гісторыі храма. Продолжить чтение

Першапачатковы сценапіс (пачатак ХVIІI ст.)

СценапісУ алтарнай частцы паўдзённай навы захавалася некалькі фрагментаў сценапісу, якія можна аднесці да першапачатковага перыяду – канца ХVII – пач. ХVIIІ стст. Продолжить чтение

1 2 3